Samarbejde skal løse klimaudfordringen

En samarbejdsaftale mellem Klimafonden Skive og Aarhus Universitet skal skabe bedre muligheder for udvikling af cirkulære, biobaserede produktionssystemer og forretningsmodeller. Målet er at reducere både landbrugets og industriens belastning af klima og miljø.

Dyrkning af flerårige afgrøder, som for eksempel græs og kløver, i stedet for korn har positive effekter på klima og miljø, lyder det i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet.

Blandt andet reducerer vedvarende grønne afgrøder udvaskningen af kvælstof, kræver ikke anvendelse af pesticider, og den vedvarende dyrkning bidrager til opbygning af jordens kulstofindhold. Herudover er der en positiv klimaeffekt, når CO2 fra luften bindes i jorden.

Muligheden for at anvende græs til industrielle formål er en følge af forskningen i nye bioraffineringsteknologier. De nye teknologier gør det muligt at adskille biomassen i komponenter, der kan anvendes til vidt forskellige produkter.

I dag anvendes bioraffineringsteknologien primært til produktion af foderprotein, men i fremtiden vil der også blive produceret byggematerialer, tekstiler, plastic, emballage, farmaceutiske produkter og meget andet på basis af græs. Herudover kan restprodukter fra bioraffineringen anvendes til biogas og andre former for vedvarende energi.

Forskningen i bioraffinering og udvikling af dyrkningssystemer til biomasse foregår blandt andet på Campus Foulum, Aarhus Universitet, og en samarbejdsaftale mellem Klimafonden Skive og Aarhus Universitet skal nu bidrage til udnytte mulighederne kommercielt.

Store muligheder

I samarbejdet med Aarhus Universitet ser Klimafonden store muligheder for udvikling af ny bæredygtig produktionsvirksomhed og nye arbejdspladser:

- Vores erfaringer er, at vi i et tæt samarbejde med virksomheder og forskere kan udpege konkrete værdikæder, der kan føre til udviklingen af langsigtede grønne forretningsmodeller. Samarbejdet er derfor helt essentielt i forhold til at accelerere udviklingen af de løsninger, der vil gøre det muligt for landbruget og forarbejdningsvirksomheder at udvikle løsninger, der er miljømæssigt såvel som økonomisk bæredygtige, siger direktør Martin Romvig fra Klimafonden Skive. 

Aarhus Universitet går også ind i samarbejdet med det formål at bidrage til, at virksomhedsudvikling bedre kan løse klimaudfordringen, reducere miljøpåvirkningen og øge biodiversiteten. 

-  I samarbejde med Klimafonden og de øvrige aktører på Skiveegnen vil vi gerne iværksætte forsknings- og udviklingsprojekter, som dokumenterer og demonstrerer det fulde potentiale af den biobaserede produktion for både forarbejdningsvirksomhederne, landbruget og samfundet i det hele taget, siger prodekan Kurt Nielsen fra Technical Sciences på Aarhus Universitet.

Universitetet har tidligere indgået samarbejdsaftale med henholdsvis Skive Kommune og Greenlab Skive, og der er med denne seneste aftale skabt mulighed for at koordinere aktiviteterne på tværs af de tre aftaler.

 

Læs også