Intro til nyt klimaværktøj

Fjordland og Seges Innovation inviterer til klimadag.

Fjordland og Seges Innovation afholder i samarbejde tre klimadage, hvor ESGreen Tool præsenteres for landmændene. Der vil på dagen være forskellige oplæg om klimaets betydning, debat og en grundig introduktion til at anvende klimaværktøjet i praksis.

- Klimaet er meget højt på dagsorden, vi skal handle nu og vi skal handle hurtigt, hvis vi skal nå målene i Parisaftalen om max halvanden grads temperaturstigning. IPPSCs nyeste rapport viser, at vi har rigtig travlt. Alle mulige tiltag skal sættes i værk, hvis opgaven skal lykkes, lyder det fra Anna Worm, projektleder for grøn omstilling hos Fjordland.

Landbruget skal være med til at sikre en bæredygtig udvikling lige som alle andre.

- Med klimaværktøjet, der gik i luften i slutningen af marts 2022, kan landmanden helt ned på niveau af den enkelte mark se, hvad udledningen er henholdsvis af kuldioxid, metan og lattergas. I værktøjet kan man tilrette tallene og derigennem se, hvilke ændringstiltag der er de nemmest tilgængelige, og hvilke der flytter mest i forhold til udledningen af klimagasser, fortæller Anna Worm.

Området er i konstant udvikling, og potentielle nye beregningsmetoder, viden og normer bliver derfor løbende indarbejdet i klimaværktøjet. ESGreen Tool er gratis at bruge i 2022, hvis man som landmand deltager i en af klimadagene hos Fjordland.

Klimadagen afholdes hos Fjordland i Skive den 25. april og gentages i Lemvig den 29. september og i Thisted den 24. november.

ESGreen Tool er gratis

I 2022 er ESGreen Tool gratis for dem, der deltager i enten en klimadag, som blandt andet gennemføres ved en række landboforeninger, eller gennemfører onlinekurset »Klimaaftryk og ESGreen Tool«. Dette er takket være støtten fra Forenet Kredit og Nykredit. Ellers er det årlige abonnement i niveauet 1.500-2.000 kroner, afhængigt af hvor mange produktionsformer, der er på bedriften, meddeler Seges.

Klimaværktøj kom godt fra start mod nord

Der var fyldt op ved LandboNords, da landbrugets nye klimaværktøj, ESGreen Tool, blev præsenteret til klimadag i Brønderslev.

En af dagens deltagere, griseproducent Bo Kibsdal, Brønderslev, glæder sig til at tage de nye klimaværktøjer i brug. Dels for at blive mere klimaeffektiv, men han er også klar over, at det er en dagsorden, som han bliver vurderet på af andre.

- Det her er vigtigt for vores erhverv. De sidste mange år har jeg brugt krudt på at skrive en ledelsesberetning, hvor ESG reelt set er indgået. Nu er der så kommet et værktøj som ESGreen Tool, hvor tingene kommer i kasser, og dem, jeg afrapporterer mine regnskaber til, får en anden måde at bedømme mig på, og det skal jeg selvfølgelig være bevidst om, siger Bo Kibsdal.

På klimadagen var der rig mulighed for at netværke med kollegaer og få personlig sparring med LandboNords rådgivere. Der var indlæg og debat med en række oplægsholdere. Blandt andre fortalte landbrugsdirektør i Nykredit, Frits Nygaard, hvordan ESG påvirker den finansielle sektor, og griseproducent Kasper Thing Andreasen fortalte om sine første erfaringer med ESGreen Tool og LandboNords ESG Kompas.

Læs også