Manglende klimaindsats kan føre til markante tab

En ny rapport fra Changing Markets Foundation advarer om, at overskuddet er i fare, hvis investorer ikke engagerer sig i at reducere metan-emissioner og andre klimaforurenende stoffer, skriver mediet Fleischwirtschaft.

Forskningen, der består af over 200 respondenter fra investeringsmiljøet, fremhæver, at en mangel på klima-investeringer kan føre til strandede aktiver i kød- og mejeriindustrien.

Ifølge rapporten er fødevareproduktionen ansvarlig for omkring 37 procent af drivhusgasemissionerne. Fonden peger især på husdyrbrug som værende »den største enkeltkilde til metan, ansvarlig for omkring 32 procent af menneskeskabte metan-emissioner«, med en forventet vækst på over 50 procent over de næste tre årtier.

Klimaforskere forventer et fald i husdyrholdet på 7-10% selv under et 2°C opvarmningsscenario inden 2050, med økonomiske tab mellem 9,7 og 12,6 milliarder dollars, rapporterer fonden.

Læs også