Arla: Samarbejde afgørende for tempo i den grønne omstilling

Ny Arla en kampagne stiller skarpt på samarbejde som en hjørnesten i alt, hvad andelsmejeriet og landmændene foretager sig i forbindelse med bæredygtighed.

Landbrugets bidrag til den grønne omstilling er et af tidens helt store temaer. Arla, som er ejet af landmænd, er i fuld gang med både at implementere og udvikle en lang række løsninger, der mindsker CO2e-udledningen og værner om naturens ressourcer.

Mælk er en vigtig del af hverdagen for de fleste danskere. 9 ud af 10 danskere har mælk og mejeriprodukter i køleskabet, og langt de fleste danskere er også optaget af klima og bæredygtighed.

For Arla er der ingen tvivl om, at virksomheden selv og Danmark som helhed skal lykkes med klimaindsatsen. Og ifølge andelsmejeriet er samarbejde det primære omdrejningspunkt for at komme i mål med den grønne omstilling.

I en ny kampagne fortæller Arla om de grønne løsninger, der er frugten af samarbejde og partnerskaber. Her vil Arla vise danskerne, hvordan andelsmejeriet og landmændene samarbejder tæt med forskere, universiteter, forbrugere, kunder, leverandører og andre virksomheder om nye metoder og løsninger for at reducere erhvervets klimaaftryk. Derudover arbejder landmændene tæt sammen med hinanden, hvor de deler deres viden og erfaring.

Arla har et overordnet mål om at reducere CO2e-udledningen med 30 procent i 2030 og være helt klimaneutral i 2050. Og det er udgangspunktet for en lang række samarbejder og partnerskaber, som fremhæves som en del Arlas nye kampagne ‘Mælk er mere end mælk’.

Helt konkret arbejder Arlas landmænd blandt andet med hinanden om at finde bæredygtige løsninger på pilotgårde, hvor nye løsninger afprøves. Derudover samarbejder de med eksperter og forskere om at udvikle klimavenligt foder, og om at omdanne komøg til biogas, som fx bruges som brændstof i Arlas biogaslastbiler. Arla samarbejder desuden med udviklere om tekniske løsninger som eksempelvis sensorer, der kan måle køernes sundhed og trivsel.

Arla har netop lanceret kampagnen »Mælk er mere end mælk«, som skal vise, hvordan Arla og landmændene samarbejder med for eksempel forskere, universiteter og eksperter om at finde bæredygtige løsninger i hele Arlas værdikæde.

Arla har netop øremærket 3,7 milliarder kroner årligt til belønning af landmændenes klimatiltag på gårdene. Beløbet er er afsat til Arlas syv hjemmemarkeder, hvor landmænd producerer mælk til Arla.

I 2020 indførte Arla et klimatjek, som i dag er gennemført af mere end 8.000 Arla-gårde i de syv europæiske lande.

Arla har et må om at reducere CO2e-udledningen med 30 procent i 2030 og være helt klimaneutral i 2050.

Læs også