bannerPos

Coop vil fremme den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter

Coop ønsker at nedbringe sit CO2-aftryk fra fødevaresalget i sine butikker, for eksempel SuperBrugsen, med 1.000.000 tons i 2030. Derfor sætter koncernen nu gang i Coop Klimafunding. Foto: Siine Fiig

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
20-02-2020 10:20
Nu lancerer Coop et nyt initiativ, Coop Klimafunding, der skal understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter og skabe nye muligheder for finansiering af grønne tiltag i samarbejde med forbrugerne. Ansøg allerede nu om at blive en del af Coop Klimafunding.

Nu kan alle danske fødevareproducenter, som har en konkret idé til et klimaforbedrende tiltag, ansøge om at blive en del af Coop Klimafunding og få rådgivning og mulighed for finansiering af et klimatiltag. Målet med Coops nye initiativ er at støtte op om de fødevareproducenter, der er nysgerrige på eller allerede er i gang med at klimaoptimere deres virksomhed, men mangler sparring, viden eller økonomi for til at komme helt i mål.

I dag kommer mere end 90 procent af Coops klimaaftryk fra produktion af de varer, som sælges i butikkerne, og målsætningen i Coops Klimaplan er at nedbringe klimabelastningen fra fødevaresalget med 1.000.000 tons i 2030. Derfor er det afgørende at kunne bidrage til en grøn omstilling blandt fødevareproducenterne, så udledningen fra fødevareproduktionen nedbringes. 

- Med Coop Klimafunding ønsker vi at understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter. Vi oplever, at der allerede er rigtig mange producenter, der er i gang og som ønsker at reducere deres klimaaftryk, men som måske er i tvivl om effekten af deres tiltag. Det håber vi at kunne imødekomme og sammen med virksomhederne blive meget klogere på, hvad der er den rigtige løsning for lige netop dem, siger Nicolai Jæpelt, Chef for Coop Crowdfunding og fortsætter:

- For danske fødevareproducenter kommer der ikke til at være one-size-fits-all klimaløsning, hvorfor den grønne omstilling skal understøttes af mange tiltag, der undervejs også skal give økonomisk mening for virksomhederne. Og netop derfor håber vi, at crowdfunding og finansiering af mindre tiltag sammen med Coops medlemmer kan være med til at accelerere den grønne omstilling.

Som en del af Coop Klimafunding vil eksperter fra den grønne tænketank Concito rådgive om udvikling og formidling af de enkelte virksomheders klimatiltag.

Coop Klimafunding bygger på idéen bag crowdfunding, som handler om at inddrage forbrugerne og i dette tilfælde give dem mulighed for at handle og investere i producenters konkrete klimatiltag. For producenterne betyder det samtidig, at de kan få testet deres idéer af på forbrugerne og finde ud af, om
der er et marked for deres produkt eller tiltag.

Sådan tilmelder du din virksomhed

For at blive en del af Coop Klimafunding skal man sende en ansøgning med informationer om, hvordan man ønsker at klimaoptimere sin virksomhed eller sit produkt, og hvad man ønsker sparring fra Coop og Concito omkring. Ansøgningen skal sendes senest d. 16. marts.

De fødevareproducenter, der bliver godkendt, får tilbudt et skræddersyet forløb med tre workshops, der omhandler sparring, rådgivning og indsigt i grøn omstilling og crowdfunding. Her vil Concito rådgive om udvikling og formidling af de enkelte virksomheders klimatiltag, mens Coops eksperter vil hjælpe med viden om produktudvikling til detailhandel og forbrugere samt mulighed for finansiering gennem crowdfunding. Fra d. 14. maj kan forbrugere via Coop Crowdfundings hjemmeside støtte de enkelte klimatiltag.

Coop vil hvert år gentage Coop Klimafunding og bruge erfaringer fra hvert år til at forbedre og tilpasse de kommende forløb og på den måde bidrage til en mere bæredygtig fødevaresektor i fremtiden.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next