DLG gør det lettere for landmænd at dokumentere klimaindsats

Danmarks største grovvareselskab, DLG, går forrest og kan nu som det første grovvareselskab i Europa klimadeklarere sine foderblandinger efter internationale retningslinjer fra GFLI. Det skal gøre det lettere for landmændene at dokumentere deres klimaindsats.

Fra den 1. november får DLG's kunder og ejere i Danmark adgang til data, som viser klimaaftrykket for de foderblandinger, de får leveret fra DLG.
 
- Danske landmænd har allerede gjort meget for at nedbringe deres klimaaftryk og er blandt de mest ressourceeffektive i verden. I en tid hvor bæredygtighed og klima er højt på dagsordenen, bliver det endnu vigtigere at kunne redegøre for landbrugets klimaaftryk. Derfor vil vores kunder snart kunne få oplyst klimaaftrykket for de foderblandinger, de får leveret fra DLG. Det øger transparensen og gør det lettere for dem at optimere produktionen yderligere og på den måde tage næste skridt i den bæredygtige retning, fortæller Jesper Pagh, koncerndirektør for Husdyrernæring i DLG.
 
Det bliver i første omgang DLG's danske kunder, der får glæde af det nye initiativ, men planen er, at det skal udbredes til DLG-koncernens øvrige markeder på sigt.
 
- Vi oplever et stigende behov for at kunne dokumentere klimaaftrykket fra vores kunders produktion. Samtidig er det vigtigt for os at være en god samarbejdspartner, og vi vil gerne bidrage til, at de andre led i værdikæden kan nå de ambitiøse klimamål, de har sat. Det gør vi bl.a. ved at skabe større gennemsigtighed, så de kan få indblik i, hvilken betydning foderet har for slutproduktets klimaaftryk, siger Jesper Pagh fra DLG.
 
Første skridt på lang klimarejse
DLG har lavet et omfattende arbejde for at sikre, at foderblandingerne klimadeklareres på en retvisende måde. DLG bruger gennemsnitlige standardværdier og definerede retningslinjer fra den internationale foderstofindustri: Global Feed LCA Institute (GFLI), som er anerkendt af EU. Det kombineres med DLG's foderdatabase og konkrete data fra DLG's foderproduktion og logistik.
 
- Det er første skridt på en lang rejse på vores foderblandingers klimaaftryk, og vores værktøj vil helt klart være en øjenåbner i forhold til, hvor vi og vores kunder kan skabe forbedringer. På sigt skal vores værktøj målrettes på en række områder, så klimaaftrykket kan blive så specifikt som muligt for den enkelte landmand. Vores kunder vil også kunne vælge en foderblanding, der er klimaoptimeret ligesom vi i dag optimerer på protein, energi og øvrige næringsstoffer, siger Jesper Pagh fra DLG.
 
- Det er vigtigt at slå fast, at det naturligvis skal fortsætte med at hænge sammen med landmandens produktivitet. Det hjælper ikke noget at købe en klimafoderblanding, hvis produktiviteten falder ude i stalden, så er det spildte kræfter, siger han.
 
I første omgang vil DLG kun kunne oplyse klimaaftrykket for de konventionelle foderblandinger, da der på nuværende tidspunkt ikke findes gennemarbejdede modeller for at beregne klimaaftrykket på økologiske foderblandinger.
 
 

Læs også