Hvis jeg havde Greta Thunbergs talerstol i FN, så …

Der er brug for mere faktuel og forskningsbaseret viden i klimadebatten, mener skovrider Esben Møller Madsen. Vi skal bruge skovene aktivt i klimakampen, opfordrer han. Mere urørt skov er en klima-fejl, mener han.

Den 16-årige svensker Greta Thunberg fyrede mandag en opsigtsvækkende tale af på FN’s klimatopmøde i New York. Her anklagede hun med tårer i øjnene forældregenerationen for at lade stå til i en klimakamp, som ifølge hende synes tabt, og som hun mener er på vej til at føre til masseudryddelse af dyr og mennesker.

Sagen er, at vi ikke bare skal se på træet i skoven. Vi skal bruge træet

Esben Møller Madsen, skovrider

Effektivt Landbrug har spurgt skovrider Esben Møller Madsen, hvad han ville have sagt til FN, hvis han havde haft samme prominente talerstol som Greta Thunberg at tale fra.

Svaret kommer prompte fra skovmanden, der er en del af en gruppe forskere og skovfolk, som i en ny bog argumenterer for, at der er forskningsmæssigt belæg for at konkludere, at større skovhugst er svaret på klimaudfordringerne:

Vi skal bruge træet

- Skov er måske det allermest effektive klimaredskab, der findes. Både i praksis og økonomisk. I en cost-benefit-analyse står skovbrug og øget skovhugst sig rigtigt godt, pointerer Esben Møller Madsen.

Der er forskningsmæssigt belæg for at sige, at øget skovproduktion og skovhugst er et af de mest klimaeffektive værktøjer, der findes

Esben Møller Madsen, skovrider

- Sagen er, at vi ikke bare skal se på træet i skoven. Vi skal bruge træet. Virkeligheden er nemlig, at 85 procent af verdens energiforbrug fortsat kommer fra fossile brændsler. Og de bruges blandt andet til at fremstille byggematerialer.

- Vi skal derfor bruge træet i en verden, hvor vi er meget, meget langt fra at få udfaset de fossile brændsler i virkeligheden. Træet binder nemlig CO2, når vi bygger med det. Modsat så forbruger fremstillingen af beton, stål, tegl osv. en masse CO2.

Urørt skov er en fejl

Hvad med biodiversiteten i skovene, hvis vi intensiverer skovdriften?

- De, der taler for mere urørt skov, har intet forskningsmæssigt belæg for at konkludere, at urørt skov øger biodiversiteten. Det er noget, man tror. Tysk forskning peger derimod på, at tænker man biodiversitet ind i sin skovdrift, så øges biodiversiteten i forhold til urørt skov, siger skovrideren.

Det hænger sammen med, at man ved at plante et stort antal bevoksninger med forskellige arter øger antallet af habitater. Urørt skov fører derimod til færre habitater end produktionsskov, der er vel tilrettelagt, forklarer skovrideren.

- Trods alle mulige politiske erklæringer så stiger CO2-udledningerne på kloden. Derfor er det ikke længere nok bare at reducere udledningerne. Vi skal også til at lagre CO2

Esben Møller Madsen, skovrider

- Fortalerne for urørt skov har haft succes med at argumentere for urørt skov af hensyn til biodiversitet. Vi har samtidig fået udfaset produktionsskovbrug, som må vige for argumentet om mere friluftsliv og flere dyr i skovene. Men vi begår en fejl ved at kassere produktionen fra skovbruget. Vi skal tværtimod have en øget skovproduktion, samtidig med at vi bibeholder friluftsliv, dyr og biodiversitet.

Politisk ukorrekt

Er der nogen, der er lydhør over for jeres argumenter?

- Vi begynder at få lidt reaktioner på det her. Men det er en helt anden måde at se tingene på end det politisk korrekte Danmark.

Hvad mener du med det?

- Det, jeg siger, er ikke bare noget, jeg mener. Det er noget jeg ved. Der er forskningsmæssigt belæg for at sige, at øget skovproduktion og skovhugst er et af de mest klimaeffektive værktøjer, der findes. Og der er brug for en mere faktabaseret debat frem for den følelsesprægede klimadebat, der kører.

- Trods alle mulige politiske erklæringer så stiger CO2-udledningerne på kloden. Derfor er det ikke længere nok bare at reducere udledningerne. Vi skal også til at lagre CO2. Og der er ikke noget, som er bedre til at lagre CO2, end træ. Derfor skal vi øge træproduktionen og bruge meget mere træ i blandt andet byggebranchen. For så længe træet er i en bygning, lagrer det CO2.

- Skovene er så klimaeffektive, at vi selvfølgelig skal bruge det som et værktøj. Sammen med vindkraft, solenergi osv., slutter skovrider Esben Møller Madsen.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

Læs også