bannerPos

L&F: Planteforædling skal sikre lavere klimaaftryk

Dansk landbrug skal være med til at inspirere til, at man kan klare klimakriser verden over, mener direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Lawaetz Arhnung.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
28-10-2019 11:28
Det danske fødevareerhverv kan levere fremtidens klimaeffektive planter, der kan brødføde verdens stigende befolkning. Udvikling af planter en vigtig del af løsningen til at nå visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050.

Den globale opvarmning får ikke kun temperaturen til at stige. Den øger risikoen for ekstremt vejr, og gør det sværere at producere fødevarer. Samtidig stiger verdens befolkning til op mod 10 milliarder mennesker i 2030.
 
Derfor er det afgørende at udvikle planter, der kan klare fremtidens klimaforandringer, sikre et fortsat højt udbytte fra markerne og brødføde en befolkning, der globalt set er stadigt voksende.
 
Her spiller Sejet Planteforædling en uundværlig rolle. Virksomheden udvikler klimaeffektiv genetik til markens afgrøder. Det er et eksempel på den forskning, der gør, vi lever op til vores globale ry som foregangsland - og kan eksportere både klimaløsningerne og selve de klimaeffektive produkter.
 
Virksomheden er også omdrejningspunktet for en ny kampagne om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. En vision som Landbrug & Fødevarer præsenterede i marts.

- Klimaet optager og bekymrer mange, også landmænd. Derfor har vi fra fødevare- og landbrugserhvervet selvfølgelig også meldt os ind i kampen. Produktionen af fødevarer påvirker klimaet, og derfor er der brug for nye, innovative løsninger, hvis vi skal tage vare på verdens klimaudfordringer. En af løsningerne er at forædle og udvikle nye sorter, siger Anne Lawaetz Arhnung, adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer.
 
Gennem planteforædling af nye sorter kan vi udvikle planter, der kan bidrage til et lavere klimaaftryk fra landbrugsproduktionen.
Arbejdet med planteforædling er også essentielt i forhold til fremtidens ekstreme vejrforandringer som tørke og oversvømmelser. Der er brug for sorter, der får indarbejdet bedre resistens mod sygdomme, bedre stråstyrke i forhold til at kunne modstå kraftig regn og bedre rodsystem for at kunne modstå tørkeperioder.
 
Danmark har allerede en fremtrædende position i forhold til planteforædling blandt andet på grund af de stærke samarbejder mellem landbrug, forædling og forskning.
- Her har Danmark en førerposition og dermed har vi muligheden for at skabe de løsninger, som ikke kun kan blive svaret på den danske klimaudledning, men som også kan inspirere og vise vejen for vores kollegaer i resten af verden, siger Anne Lawaetz Arhnung.

Sociale grise vokser hurtigere

Forskning viser, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Samtidig viser foreløbige resultater, at grise i grupper med høje sociale avlsværdier har færre ørebid og er roligere.

Arealet under vådfoderkrybben er ikke fast gulvareal

Miljøstyrelsen har i en række helpdisk-svar beskrevet, at arealet under vådkrybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv. Ifølge Seges Svineproduktion har husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Fleksibiliteten er det vigtigste

Egentlig er Väderstad Tempo-præcisionssåmaskinen grundlæggende udviklet til i højt tempo at tilså klodens enorme majsarealer. På fynske Hofmansgave anvendes maskinen især fordi den er så fleksibelt og med samme præcision sår både roer, spinat, raps og majs, siger driftsleder Dennis Hansen.

Måske den perfekte såmaskine til maskinstationen og driftsfællesskaber

De kommende Espro-såmaskiner fra Kuhn vil ifølge importøren, MI, få mange nye features, som kun vil gøre maskinen endnu mere velegnet og fleksibel til maskinstationer, driftsfællesskaber og hos landbrug med maskinsamarbejder.

Vårbyghøst i juli

På Østfyn blev høsten af vårbyg indledt i denne uge. Blandt andet på Langløkkegård i Kullerup.

Køberne kommer tilbage i afgrødemarkedet

Der har ikke været den store efterspørgsel efter afgrøder hen over sommermånederne. Det er der til gengæld nu, hvor salgs- og høstpresset så småt ebber ud. Det er blandt andet Kina, der udnytter de forholdsvis lave priser for afgrøder og kollapset i dollarkursen til at booke store tonnager fra især USA.

Styr på efterafgrøderne

Nu, hvor høsten er i fuld gang, gælder det om også at få styr på efterafgrøderne.
Side 1 af 1887 (37730 artikler)Prev1234567188518861887Next