Vigtigheden af grovfoderanalyser

Næringsstofindholdet er et vigtigt redskab i foderplanlægning til heste. Man skal dog være opmærksom på, at næringsstofindholdet i grovfoderanalyser kan variere meget.

Når hestene kommer ind fra græs, vil langt de fleste hesteejere begynde at fodre mere. Det betyder også, at vinterens fodring skal planlægges. Når mængden af græs begrænses, vil hestene typisk få større mængder grovfoder.

Eftersom grovfoderet udgør størstedelen af hestens foderplan, bør vi have stor fokus på næringsstofindholdet, for at kunne tilpasse resten af foderplanen.

Grovfoderet er simpelthen alfa og omega for, at hesten kan opretholde et sundt og effektivt fordøjelsessystem, og man bør derfor ikke gå på kompromis med hverken den hygiejniske kvalitet eller det at finde et passende grovfoder til sin hest.

Vi ser rigtig stor variation af næringsstoffer i grovfoder, og det kan svinge fra år til år, slæt til slæt og mark til mark. Det skyldes, at der er rigtig mange faktorer, der spiller ind, når der skal laves grovfoder.

Analyser på grovfoderet

Man kan få lavet flere forskellige analyser på grovfoderet – herunder en hygiejneanalyse, en næringsstofanalyse med mineraler og en uden mineraler.

Hvis man vælger at få lavet en hygiejneanalyse, vil den hygiejniske kvalitet blive undersøgt, altså pH-værdi og forekomsten af forskellige bakterier og svampe.

Næringsstofanalysen angiver andelen af energi, råprotein, fordøjeligt råprotein, sukker, NDF og aske. Hvis man yderligere vælger også at få analyseret for mineraler, vil man få oplyst andelen af forskellige mineraler.

Oplysningerne kan bruges til at sikre korrekt tildeling af næringsstoffer, så hesten hverken over- eller underforsynes. Og da grovfoderet jo udgør den største andel af foderplanen, er det vigtigt at vælge kraftfoder ud fra, hvad hesten ikke tildeles af gennem grovfoderet, så kraftfoderet sikrer, behovet opfyldes.

Stor variation

Hos Land & Fritid/Equsana laver vi hvert år mange grovfoderanalyser.

I år har vi – indtil videre – set et gennemsnitligt indhold af energi i grovfoderet på niveau med 2021 og 2020, et indhold af råprotein højere end 2022, men stadig lavere end 2021 og 2020, samt et højere gennemsnitligt sukkerindhold end de seneste tre år.

Der kan dog stadig være stor variation, og alene i år har vi indtil videre set analyser med råprotein svingende helt fra 43 til 182 gram pr. kg tørstof, energi fra 0,45 til 0,72 foderenheder pr. kg tørstof og sukker fra 28 til 267 gram pr. kg tørstof.

Disse ændringer og variationer er med til at vise værdien og vigtigheden af, at få lavet en analyse af hestens grovfoder for at kunne sikre en optimal foderplan.

Læs også