bannerPos

Komplicerede regler for unge i landbruget

Her er det børn på en udstillet plæneklipper, men skal græsplænen slås skal børnene faktisk være over 18 år medmindre de skal klare opgaven med en håndskubber. Arkivfoto
16-07-2020 08:22

Generelt må børn under 18 år ikke beskæftige sig farlige maskiner. Patriotisk Selskab beskriver nogle af de mange regler for børn og unge i landbruget.

LOVGIVNING En person under 18 år må som udgangspunkt ikke være passager i en traktor, så snart traktoren befinder sig på offentlig vej? Er man under 18, må man heller ikke køre ATV eller slå græs, medmindre det er med en håndskubber.

Det er blot nogle få af de mange regler, der gælder for børn og unge i landbruget. Reglerne gælder både for gårdejerens egne børn og for børn, der er ansat i for eksempel et fritidsjob eller er på besøg. Det meddeler Patriotisk Selskab i deres nyhedsbrev.

Særligt om traktorkørsel

For landbrugselever er der selvfølgelig en del undtagelser – men dog stadig mange regler, der skal overholdes.

Generelt må unge under 18 slet ikke beskæftige sig med farlige maskiner, farlige tekniske hjælpemidler og farlige stoffer og materialer. En farlig maskine kan for eksempel være en halmpresser, og farlige stoffer er for eksempel dem, hvor der står på beholderen, at de er giftige eller ætsende.

Ifølge Patriotisk Selskab, er traktorkørsel kun tilladt, hvis det unge menneske har traktorkørekort. Dog gælder en undtagelse, hvis barnet er 15 år eller derover, medlem af arbejdsgiverens familie og hører til husstanden, hvor der i øvrigt ikke er andre ansatte. I så fald må man gerne køre traktor, så længe det ikke sker på et sted med offentlig færdsel. Det er for eksempel okay på marken.

Bøder

Reglerne er til for at forebygge ulykker, og opdager Arbejdstilsynet, at reglerne overtrædes, får du en bøde. Desværre er det ofte først, når der sker en ulykke, at Arbejdstilsynet finder ud af, at reglerne er blevet overtrådt.

Det er en skærpende omstændighed – og giver dermed en højere bøde – hvis barnet er 13-14 år (eller herunder) eller er undervisningspligtigt. Man er undervisningspligtig til og med den 31. juli det år, man afslutter 9. klasse, også selvom undervisningen slutter i juni måned. Så vær ekstra opmærksom her i juli.

Der findes dog arbejde, som unge gerne må udføre. Afhængig af alder kan det for eksempel være fodring og pasning af mindre husdyr og heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling, desinfektion af koyvere og lettere malerarbejde. Arbejdet skal dog som udgangspunkt ske med opsyn og hjælp fra en person over 18 år.

cab

Suspension af vaccine ophævet

Fødevarestyrelsen har ophævet suspensionen af anvendelsen af vaccinen Suvaxyn PRRS MLV til svin mod PRRS. Producenten Zoetis glæder sig over styrelsens afgørelse.

Glæde over tredoblet pulje til modernisering

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion har længe presset på for at få øget puljen med midler til modernisering og etablering af mere klima- og miljøvenlige slagtesvinestalde. Nu er puljen tredoblet.

Klimaminister glad for delaftale om en klimalov for EU

Der er nu taget det første skridt mod en aftale om en europæisk klimalov. Klimaloven skal sikre, at målet om klimaneutralitet senest i 2050 bliver juridisk bindende, og det er klimaminister Dan Jørgensen (S) godt tilfreds med.

Arla hæver aconto-prisen med 7,50 øre

Arlas aconto-pris for konventionel mælk vil stige med 7,50 øre pr. kg fra 1. november.

Markedspodcasten - Europæisk hvedepris tordner derudaf

Til trods for en stor lagerbeholdning mange steder, så stiger hvedeprisen. Hvordan kan det hænge sammen? Og hvilken betydning har det for planteavlerne? I podcasten bliver der som altid rundet de vigtigste tendenser indenfor afgrødemarkedet. Markedsanalytiker Peter Arendt fra MinAgro - og chefredaktør Jacob Lund-Larsen - gør dig klogere på, hvordan du bør agere.

Vis lederskab i S og V

Sexisme, køn og klima fylder næsten hele dagsordenen og sendefladen i medierne. Og det selv om et af Danmarks højest profilerede erhverv, minkavl og pelsindustri, er ved at bukke under.

EU-strategi støtter fødevareproducenterne

L&F med Martin Merrild i spidsen bakker op om, at Europarådet vil støtte landmænd og fødevareproducenter ved at styrke et mere bæredygtigt europæisk fødevaresystem.

Seks nye tilfælde af ASF i Brandenburg

Nu er der i alt bekræftet 86 tilfælde af afrikansk svinepest i den tyske delstat Brandenburg.

Agtech-virksomhed får ny kapital

Virksomheden TeleSense Inc. har fået tilført 10,2 millioner dollars i kapital for at øge produktionen. Samtidig bliver kendt dansk-amerikaner inden for kornbranchen nyt medlem af bestyrelsen.
Side 1 af 1953 (39060 artikler)Prev1234567195119521953Next