Ipads skal minimere uoverstemmelser og fejl i kontrollen

Den fysiske kontrol af arealstøtten er i fuld gang. Som noget nyt er kontrollanterne i år udstyret med iPads, så landmand og kontrollant på stedet sammen kan se, hvad der bliver gjort af observationer i Internet Markkort.

I et forsøg på at få de fysiske kontroller til at løbe lettere, så har Landbrugsstyrelsen i år udstyret sine kontrollanter med iPads. Dermed kan landmand og kontrollant på stedet sammen se med, når kontrollanten tegner sine observationer direkte ind i Internet Markkort (IMK):

- Vi arbejder løbende med at forbedre vores kontrol og effektivisere vores sagsbehandling. Derfor kan du nu se med over skulderen på vores arealkontrollør, når han med en iPad i marken kan tegne sine observationer direkte ind i IMK. Med det elektroniske kort i hånden kan I sammen gennemgå dagens observationer og få opklaret eventuelle uoverensstemmelser direkte på gårdspladsen, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Ved at benytte denne metode er det også forventningen, at det vil føre til færre fejl og hurtigere sagsbehandling på sigt, fordi kontrolløren slipper for at notere noget i hånden, som han senere skal hjem på kontoret for at tegne ind.

Forbered dig og få en god kontrol

De første kontrollanter i Landbrugsstyrelens fysiske kontrol er som nævnt gået i gang. Ifølge Landbrugsstyrelsen er det en god idé på forhånd at forberede sig, så man ikke gentager andres fejl.

- De største overtrædelser af reglerne om grundbetaling i 2017 fandt vi på græs- og brakarealer, hvor landmændene havde glemt at slå arealerne inden fristen. Husk, at på græsarealer kan slåningen erstattes af afgræsning.

- Hvis kontrolløren ikke kan se, at arealet er slået eller afgræsset, eller der er taget slæt, kommer han ofte tilbage senere på sæsonen og tjekker igen. Dermed får du som landmand tit en mulighed til, som desværre ofte ikke udnyttes. Mange gange er samme regel overtrådt på den samme mark, når vi kommer igen. Et godt råd er derfor at være opmærksom på dette og at huske at rette op efter første kontrolbesøg, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

De hyppigste fejl i kontrollen

Hyppigste fejl på grundbetaling:

  • manglende slåning eller afgræsning, så aktivitetskravet ikke er overholdt
  • læhegn, der ikke kan godkendes
  • skov, træer eller klynge af træer, der ikke kan godkendes
  • have eller park, der ikke kan godkendes
  • vandhul, sø, grøft eller lignende, der ikke kan godkendes
  • arealer under 0,30 ha, der ikke kan godkendes.

Hyppigste fejl på miljøordningerne:

  • manglende eller ikke tilstrækkelig afgræsning eller slæt, eller afpudsning i stedet for slæt, herunder også plantedække, der ikke er tæt og lavt/synlig afgræsset
  • læhegn, skov, bevoksninger eller vildtremiser, der ikke kan godkendes
  • manglende plantedække/ikke opretholdt plantedække.

Kilde: Landbrugsstyrelsen

 

 


 

 

Læs også