To detektorførere fandt kranium i stedet for guld og sølv

På en nyharvet mark ved Skælskør opdagede to metaldetektører et kranium. Det førte til en udgravning af en af de største sjællandske jættestuer. Fundet har også nået Slots- og Kulturstyrelsens top 10 over mest opsigtsvækkende udgravninger i 2023.

Der er ingen tvivl om, at den danske muld gemmer på meget mere end regnorme og kommende afgrøder.

Det viser de mange arkæologiske udgravninger år for år, godt hjulpet på vej af amatørarkæologer med metaldetektorer.

Et eksempel på dette stammer fra kort før jul i 2021.

Her var to detektorførere taget ud for at lede efter metalgenstande på en mark ned til Noret i Skælskør.

Men i stedet for guld eller sølv opdagede de i stedet pludseligt et menneskekranie, der lå gemt i den sorte muld, skriver Slots- og Kulturstyrelsen i en oversigt over de 10 mest opsigtsvækkende fund i Danmark 2022.

Efterhånden, som der dukkede flere knogler frem på forhøjningen, kunne man fastslå, at der var tale om resterne af en stor jættestue fra bondestenalderen. Der kunne kun være tale om den store stenbyggede gravhøj, der i 1884 var blevet beskrevet som en af Sjællands største jættestuer.

I sommeren 2022 gik Museum Vestsjælland i gang med en udgravning af jættestuen ved Skælskør, der viste sig at rumme resterne af et 11 meter langt gravkammer med en seks meter lang gang. Der var desuden et helt nyt og stort gravmonument vest for jættestuekammeret med fund af menneskeknogler, ravperler, en økse, tværpile, keramik og muslingeskaller.

Sjælden viden

Udgravningen af jættestuen ved Skælskør rummer vigtige informationer om konstruktionen og brugen af de 5.000 år gamle gravmonumenter, heriblandt de mange ritualer, gravskikke og øvrige gravlæggelser, der gennem tiden er foregået i og omkring jættestuerne. Udgravningen viser flere detaljer om selve jættestuens konstruktion og sandsynligvis rester af sekundære begravelser.

Jættestuer er store gravkamre, der er bygget af tonstunge sten i tiden omkring 3.300-3.200 f. Kr. En lang snæver gang er anlagt vinkelret på kammeret, så man kan komme ind og ud af gravhøjens indre. Gennem oldtiden er der blevet foretaget flere begravelser af mange mennesker og gravgaver i en over 1.000-årig periode. Jættestuens gravkammer er omsluttet af en gravhøj.

Der findes knap 700 bevarede jættestuer i Danmark, som alle er fredede fortidsminder. Det er derfor sjældent, at vi får ny viden fra dem, da der kun foretages de nødvendige restaureringer for at bevare de stenbyggede gravhøje for eftertiden. Gravmonumenterne ved Skælskør er ikke fredede. De ligger umiddelbart under muldlaget på marken og pløjes langsomt op. Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen finansieret undersøgelsen af jættestuen og den tilstødende grav fra en pulje til dyrknings- og erosionstruede fortidsminder. Undersøgelsen giver dermed en sjælden mulighed for mere omfattende undersøgelser af en jættestues konstruktion og opbygning.

Fund fra klimakatastrofe-tid

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan man finde den samlede liste over de 10 mest opsigtsvækkende fund for 2022.

Her kan man også læse om fundet af 11.000 år gamle træplatforme ved Søborg Sø, der ifølge forskerne vil kunne bidrage med stor viden om denne periode af stenalderen.

Derudover er der også et fund af smykker fra »klimakatastrofen« i det 5.-6. århundrede, hvor livsbetingelserne på den nordlige halvkugle i en periode på over 120 år blev voldsomt forværret. Sandsynligvis på grund af flere, større vulkanudbrud.

På en mark ved Oster Mattel, nordøst for Tjæreborg, har detektorfolk gennem en årrække fundet et stort antal metalgenstande, hvor hovedparten stammer fra yngre romersk jernalder til yngre germansk jernalder – og dermed spænder over den omtalte kuldeperiode.

Sydvestjyske Museer udgravede i 2020 et dyrkningstruet gårdanlæg, og ifølge resultaterne fra denne udgravning og de mange metaldetektorfund sammenholdt med naturvidenskabelige analyser i 2022 kan det nu dokumenteres, at man netop på dette sted overlevede. Efterfølgende fortsatte man med at ombygge og forny gårdens huse frem til første del af 600-årene, hvor lokaliteten endelig blev forladt til fordel for en ny placering omtrent en kilometer mod nordøst.

 

Læs også