Begravelsesvirksomhed: Skovbegravelse skal være muligt i hele landet

På fem år har 15 nye skovbegravelsespladser set dagens lys, men der er stadig bare pletter på Danmarkskortet. Efterspørgslen er stor i hele landet uanset religiøse tilhørsforhold.

De seneste fem år har Skovbegravelse Administration i samarbejde med skovejere og kommuner åbnet 15 skovbegravelsespladser i Danmark, men efterspørgslen på flere pladser er stadig stor. Særligt i det sydlige Jylland, hvor det endnu ikke er lykkedes at få de rette aftaler i stand, stiger efterspørgslen.

- Vi ønsker at give borgere i hele landet muligheden for at vælge en skovbegravelse i deres lokalområde, og derfor er det vigtigt at understrege, at en skovbegravelse ikke er et fravalg af folkekirken, skriver Skovbegravelse Administration i en pressemeddelelse.

- Selvom en skovbegravelse i sagens natur udelukker en begravelse eller urnenedsættelse på kirkegården, er skoven ikke i sig selv et fravalg af folkekirken. To tredjedele af dem, der er blevet urnenedsat i skoven, var medlemmer af folkekirken, tilføjer virksomheden.

Traditioner og normer ændrer sig

Fra 2001 til 2021 er andelen af danskere, der vælger at blive kremeret fremfor at blive begravet, steget fra 71,5 til 85,7 procent. Med kremeringen følger også flere muligheder for valg af sidste hvilested, der tæller både kirkegården, askespredningen over havet og skovbegravelsen.

Mens to tredjedele af de urnenedsatte på skovbegravelsespladserne var medlemmer af folkekirken, havde halvdelen faktisk også valgt en bisættelse i kirken inden urnenedsættelsen i skoven. Det er således ikke nødvendigvis et spørgsmål om religion, når man vælger skoven til.

Heller ikke i Vestjylland, hvor man måske kunne foranlediges til at tænke, at der er et stærkere religiøst eller traditionstungt bånd. Også her har vi mange henvendelser, og der er ingen grund til, at en skovbegravelse ikke også skulle være en mulighed i det vestjyske.

Siden september har Skovbegravelse Administration desuden modtaget mere end hundrede henvendelser fra borgere i Sønderjylland, der ønsker at blive skovbegravet i deres lokalområde, og vi arbejder også her for at gøre skovbegravelsen til en mulighed.

Den rette skov skal findes

Udfordringen i Sønder- og Vestjylland er at finde de rette lokationer og skovejere. Skovbegravelse Administration har i flere år arbejdet på at finde de rigtige skove og skovejere, og dertil kommer de efterfølgende godkendelser fra kommunerne, som også skal falde på plads, inden en skovbegravelsesplads kan etableres.

- Det har vist sig at være en større udfordring i Vestjylland, fordi der er færre velegnede skovarealer, og i Sønderjylland er vi begrænset af, at der er få godser og herregårde med større skovarealer tilknyttet. Derfor leder vi efter andre typer ejendomme med skov tilknyttet, skriver virksomheden.

For at kunne give alle danskere adgang til muligheden for at blive stedt til hvile i skoven kræver det samarbejdspartnere i form af både skovejere og kommuner, der byder muligheden åben.

Tilvalget af skoven er for mange et ønske om at give de efterladte et sted at besøge, der er frit og ikke kræver nogen pasning. I skoven er det naturen, der får lov til at gå sin gang og samtidig klare pasningen af urnepladsen.

Læs også