Jægerforbund vil kæmpe for stærkere bånd til frivillige

Dansk Jægerforbund ønsker at styrke samarbejdet med de frivillige jægere for at opretholde jagtens traditioner og forvaltning af vildtet. Nu afholder foreningen en række dialogmøder over hele landet for at blive klogere på, hvad der skal til for at støtte og udvikle de frivilliges engagement.

I Danmarks Jægerforbund er frivilligheden den allervigtigste hjørnesten – både på det organisatoriske niveau og overalt ude i de enkelte jagtforeninger. Er der ingen, der ønsker at gå dén ekstra mil for fællesskabet og forpligte sig på et stykke frivilligt arbejde – hvad enten det er som instruktør, kasserer, formand, rådsmedlemmer, m.v., – ja, så falder foreningslivet stille og roligt fra hinanden.

Så bastant lyder det i en nyhed på forbundets hjemmeside.

I den forbindelse afholder Danmarks Jægerforbund en række dialogaftener eller såkaldte frivillighedsaftener.

Aftenerne afholdes rundt omkring i landet i første halvår af 2023. Et par stykker er allerede afholdt, men forude venter yderligere seks arrangementer i Jylland, på Sjælland og på Bornholm. Alle frivillige i jægerforbundet er velkomne.

- Det skal være sjovt og givende at engagere sig i frivilligt arbejde, og derfor rækker vi nu ud til alle, der vil være med til at sætte ord på deres virkelighed – og på, hvordan vi fra jægerforbundets side kan være med til at støtte op omkring frivillighedsindsatsen i jægerforbundet. Derfor er dialogen en afgørende hjørnesten på de her aftener, hvor vi først og fremmest lytter, forklarer Marianne Ebbensgaard, antropolog ved Danmarks Jægerforbund.

Udbyttet fra de mange snakke skal munde ud i en ny frivillighedspolitik i jægerforbundet, som vil styrke arbejdet med frivillighed på alle niveauer i organisationen.

Fik lov at sige, hvad vi følte

Jens Dalgaard, der er formand for Romlund Jagtforening, deltog ved et dialogmøde i Hammershøj, som løb af stablen den 19. januar. 

- Det møde var noget af det bedste, jeg har været med til i jægerforbundet. Vi fik lov til at sige, hvad vi følte, og vi blev taget alvorligt. Det var en meget inkluderende oplevelse, og der kom mange gode ting ud af det, som man kan arbejde videre med, konkluderer han overfor Danmarks Jægerforbund.

Og netop det, at jægerforbundet på denne her måde kommer helt ud og stiller sig op og lytter, er noget, som Jens Dalgaard har savnet:

- Det handler jo også om, hvordan Kalø (Danmarks Jægerforbunds domicil red.) kommer tættere på foreningerne, og om hvordan vi sammen bliver bedre til at støtte hinanden omkring frivilligheden. Det var skønt at opleve, at det denne gang ikke var os, der kom til Kalø, men Kalø, der kom til os, understreger Jens Dalgaard.

Under pres

Jens Dalgaard har selv mærket, hvordan frivilligheden mange steder er under pres, og at foreningslivet nogle gange kan have det svært. Der bliver længere imellem ildsjælene, der gerne påtager sig en opgave for et helt år ad gangen. Mange vil gerne hjælpe »en lørdag eller to,« men siger nej tak til at forpligte sig på lange træk.

- Så det er klart, at der skal gøres noget. Jeg vil helt bestemt anbefale alle at møde op til en dialogaften, hvis man har muligheden. Det er man faktisk næsten nødt til. Man bliver hørt, og man kan være med til at præge udviklingen i Danmarks Jægerforbund, lyder det fra Jens Dalgaard.

- Jeg vil helt bestemt anbefale alle at møde op til en dialogaften, hvis man har muligheden. Det er man faktisk næsten nødt til. Man bliver hørt, og man kan være med til at præge udviklingen i Danmarks Jægerforbund

Jens Dalgaard, formand for Romlund Jagtforening

Frivillighed under pres

  • En undersøgelse foretaget af Kulturministeriet viser, at det i dag kræver ekstra at rekruttere og fastholde frivillige i Danmark

  • 73 procent – altså tre ud af fire – af de 2.470 adspurgte i undersøgelsen svarer således, at de oplever udfordringer med at hverve nye frivillige

  • Desuden mener halvdelen, at det er blevet sværere at fastholde deres frivillige

Kommende møder

  • Torsdag 9. februar Nordjylland (Hjallerup jagtforening, Kærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup)

  • Torsdag 23. februar Østsjælland (Gundsømagle jagtforening, Margretheskolen, Margrethevej 7, 4000 Roskilde)

  • Torsdag 23. marts Midt-Vestjylland (Assing Sogns jagtforening, Vorgodvej 2c, 6933 Kibæk)

  • Torsdag 30. marts Bornholm (Nyvestcenteret, Kirkevej 8, 3720 Aakirkeby)

  • Torsdag 9. marts Vestsjælland (Kirke Stillinge Jagtforening, Bildsøvej 211, 4241 Vemmelev)

Læs også