Nu har du chancen for at drive en zoologisk have – og du kan få dyrene gratis

Guldborgsund Kommune udbyder Guldborgsund Zoo & Botanisk Have til dem, der er interesserede i at bevare stedet som et rekreativt område, skriver TV2 Øst.

I efteråret 2023 besluttede Guldborgsund Kommune at ophøre med driften af Guldborgsund Zoo & Botanisk Have. Haven udbydes nu til udlejning af kommunen, skriver TV2 Øst.

Overtagelse skal ske gennem en erhvervslejekontrakt, hvor arealerne udlejes til erhverv, mens inventaret sælges.

Området skal fortsat anvendes til fritidsformål ifølge lokalplanen. Arealerne skal anvendes som et rekreativt område, åbent for offentligheden, og aktiviteten skal være økonomisk bæredygtig.

- Politisk lægger vi vægt på, at det fortsat skal være åbent for offentligheden, og at der er tale om en økonomisk bæredygtig aktivitet, som alle kan få gavn af i mange år, siger kommunalpolitiker René Christensen (M) til mediet.

Det kan for eksempel være i form af en offentlig park eller lignende, men det er også en mulighed at bevare og videreføre den zoologiske have. Ønsker lejeren at bevare den zoologiske have, kan dyrene overdrages vederlagsfrit.

Fra interesse til bud?

- Det kunne være fantastisk, hvis vi fortsat kan have et rekreativt område i Nykøbing, hvor vi også kan blive klogere på dyrenes verden i en eller anden form. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så er jeg sikker på, at der kommer andre, gode bud, der vil være et løft for området og for kommunen som helhed, siger René Christensen til TV2 Øst.

Ifølge René Christensen har der været flere, der, siden budgetforliget blev vedtaget, har givet udtryk for, at de var interesserede i området. Han håber derfor, at interessen nu vil afspejle sig i konkrete tilbud.

Fristen for at indsende tilbud er senest den 13. maj kl. 10:00. Aftalen skal være klar inden sommeren, og udlejningen gælder per 1. november 2024.

Lukningen

  • I september 2023 besluttede Guldborgsund Kommune at lukke Guldborgsund Zoo & Botanisk Have som en del af budgetaftalen for 2024-2027. Dette blev en del af et forlig om at omprioritere 155 millioner kroner.

  • Borgmester Simon Hansen (S) udtalte, at lukningen af zooen blev valgt frem for at lukke skoler eller skære ned på personalet i folkeskolerne eller dagtilbud.

  • Guldborgsund Zoo & Botanisk Have fungerede som en zoologisk have og tilbød muligheden for at besøge forskellige dyr for både almindelige besøgende og institutioner. Zooen fungerede også som et beskæftigelsestilbud for 18 personer i kommunen.

  • I zooen er der blandt andet kænguruer, aber, lamaer, pingviner, surikater og sneugler.

Historien om Guldborgsund Zoo

  • Guldborgsund Zoo & Botanisk Have blev etableret i 1933 af Carl Heinz Krag. Krag fik tildelt et areal af kommunen gratis mod at flytte sin private zoologiske have til byen.

  • Parken fortsatte sin drift indtil 1940, hvor den midlertidigt lukkede på grund af krigen.

  • I perioden fra 1942 til 1947 fik en gruppe borgere tilladelse fra kommunen til at drive en kaninfarm på området.

  • Efter kaninfarmens ophør tiltrak parken igen eksotiske dyr under forskellige ejere i de følgende år.

  • I år 2000 udarbejdede Nykøbing Falster Kommune en plan for parken, som blev omdannet til en folkepark og skiftede navn til Nykøbing Falster Zoo.

  • I 2009, som følge af en kommunesammenlægning, blev parken omdøbt til Guldborgsund Zoo & Botanisk Have for at afspejle dens geografiske og funktionelle omfang.

Læs også