»Sparet foder« reducerer foderspild og klimabelastning

Men avlsindekset »sparet foder« er målet at fremavle en ko, som producerer samme mængde mælk og kød, men æder mindre foder, til gavn for både landmandens økonomi og klimabelastningen.

I alvsindekset »sparet foder« er det nu muligt at avle efter køer, der fordøjer foderet bedre, og hvor en større andel af foderets energi går til produktionen af mælk og kød. Det giver mindre spild og reducerer både foderudgifter og klimabelastningen, skriver landbrugsinfo.

For eksempel vil en tyr med +20 i indeks for sparet foder få døtre, der æder 70-100 kg tørstof mindre pr. laktation, lyder det i en animationsfilm, som fortæller om emnet.

To egenskaber

Sparet foder er opdelt i to forskellige egenskaber – behovet til vedligehold, og hvor effektivt koen udnytter det, hun optager.

I avlsværdivurderingen for vedligehold benytter man en kombination af kropsvægt og bedømmelse af eksteriøregenskaber.

Målet er en ko som producerer samme mængde mælk og kød men æder en mindre mængde foder.

Køer med lavere kropsvægt har et lavere energibehov til vedligeholdelse. Derfor avler NAV i retning mod mindre køer.

Animationsfilmen om sparet foder kan ses på landbrugsinfo.

teba

Læs også