bannerPos

Kvægchef: - X-Zelit er mere effektivt end Low CAB

AF: TENNA BANG

REDAKTØR, LANDBRUGNORD
11-09-2019 12:11
Ser man alene på produktudgifterne er X-Zelit-fodring dyrere end Low CAB-fodring. Men dykker man ned på bundlinjen, ser økonomien anderledes ud, især hvis man sammen med sin Low CAB-fodring tildeler 1-2 calcium bolus, så kan X-Zelit faktisk være lige så billig en strategi som Low CAB, mener den faglige kvægchef ved Vilofoss.

Når man snakker om goldkofoder, er der overordnet set tre strategier, som praktiseres i Danmark, for at minimere risikoen for blandt andet mælkefeber.

Man kan forsure goldkøernes foder, den såkaldte Low CAB-metode, hvor CAB-værdien sænkes til ned omkring minus 100. Det forsurer koens blod, hvilket opfattes af koens krop som calciumunderskud, uden det reelt er tilfældet. Det vil starte en hormonel proces i koen, som frigør calcium fra knoglerne og aktiverer receptorer i tarmen til større optag, hvorved man minimerer risikoen for mælkefeber.

Andre vælger at »kalke køerne til«. En metode hvor man blandt andet tilsætter store mængder calcium til goldkorationen. Man tilsætter også Magnesium, da mangel på dette kan påvirke calciumstofskiftet. En metode, som også er kendt som »Hedegaard-modellen«.

Og så er der DLG-modellen og produktet X-Zelit, som produceres af datterselskabet Vilofoss.

X-Zelit er en zeolit, som binder calcium og fosfor i goldkorationen. Herefter sker den samme hormonelle proces i koen, som ved forsuringsstrategien, og koen begynder at frigøre calcium fra knoglerne og øge optaget i tarmen.

- Forskellen er, at med X-Zelit er det et naturligt og reelt calciumunderskud, koen oplever, mens det ved forsuring er en kunstig og unaturlig tilstand, der er skabt i koen, som trigger systemet, og det er ikke lige så effektivt for koen, som når koens eget system selv sætter i gang, forklarer Jannie R. Ugelvig, som er faglig chef for kvæg hos Vilofoss. Hun forklarer, at koen helt naturligt vil opleve calciumunderskud tre-fire dage før kælvning, hvor hun begynder at producere råmælk.

- Ved at tilføre X-Zelit fremrykker vi blot denne opstartsproces i koen, så den – i stedet for først at have systemet helt oppe at køre fire-fem dage inde i laktationen – har det allerede ved kælvning, siger hun.

Flere mulige foderemner

Jannie R. Ugelvig og Vilofoss arbejder både med CAB-fodring og X-Zelit og har i forskellige sammenhænge sammenlignet metoderne.

Hun oplever, at besætninger har god effekt af CAB-fodring på kliniske mælkefebre, men at der stadig kan være massive problemer med subklinisk mælkefeber i samme besætning, og anser derfor CAB-fodring som mindre effektivt end X-Zelit-fodring og henviser til to forsøg fra USA. Samtidig mener hun, at det ofte er mere besværligt at praktisere end X-Zelit-fodring.

For CAB-fodring kræver fodermidler med en lav CAB-værdi, hvor man ved X-Zelit kan blande den foderration, man ønsker uden at skulle tage højde for CAB-værdien og dermed har muligheden for at lave en billigere ration.

- Man kan for eksempel sagtens fodre med et 5. slæt græsensilage til goldkøer, uden at det giver problemer med mælkefeber, eller vælge en alternativ foderstrategi, hvad angår både foderemner og andelen heraf i rationen, forklarer hun.

Økonomi

Ser man på økonomien i at praktisere low CAB-fodring eller X-Zelit-fodring, er Low CAB billigere end X-Zelit, hvis man alene kigger på produktudgiften.

- Men når man investerer i X-Zelit, er det ikke kun udgiften til produktet, man skal fokusere på, men det samlede dækningsbidrag i forbindelse med goldkoen og den kommende kælvning. Og herunder ligger også management-setup og den tid, der bruges på håndtering af goldkøer og nykælvere og deres foder, forklarer hun.

Jannie R. Ugelvig ser en økonomisk gevinst i, at man ved X-Zelit-fodring ikke behøver tage højde for CAB-værdien og derfor for eksempel kan vælge billigere foderemner og dermed sænke prisen på rationen. En større mængde græs gør også, at man kan spare på mineralblandingen i Fare Off-perioden, foreslår hun. 

Flere positive effekter

X-Zelit hjælper ikke alene som forebyggelse af klinisk og subklinisk mælkefeber, men også mod følgerne heraf som tilbageholdt efterbyrd, børbetændelse og svagtfødte kalve, hvilket der også er et økonomisk perspektiv i.

- Det er ret enkelt muligt at spare 70-100 kroner af de øvrige foderomkostninger pr. goldko ved at skifte fra CAB-fodringsprincippet til fodring med X-Zelit. Det er cirka halvdelen af udgiften til X-Zelit på de omkring 175 kroner pr. goldko, der således er fundet på denne måde. Bliver CAB-fodringen tilmed suppleret af en-to calciumbolus efter kælvning, hvilket jo er standard mange steder, vil fodring med X-Zelit samlet set være en lige så billig foderløsning som CAB-fodring, fortæller Jannie R. Ugelvig, som har flere eksempler på besætninger, hvor de rent faktisk er endt med at have hele udgiften til X-Zelit betalt ved, at øvrige foderomkostninger er blevet reduceret.

- Og hertil kommer så alle de positive effekter med fjernelse af mælkefeber, bedre opstart af nykælvere, mere mælk, ingen tilbageholdt efterbyrd eller børbetændelse som resultat af, at de subkliniske tilfælde af mælkefeber er blevet undgået.

teba@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 55 15 87

Det er så nemt at skælde landbruget ud

Landbruget får skæld ud for ikke at lave minivådområder, m.v., men det skyldes, at Landbrugsstyrelsen og en række kommuner ikke har været gearet til opgaven, skriver formanden for Landbrug & Fødevarer Østjylland.

Højesteret gav skatteyder mulighed for at vælge om i selvangivelsen

Hvis en skatteyder havde været klar over, at skattemyn­dig­hederne ikke ville godkende tab på blandt andet aktier som fradragsberettiget, ville han have selvangivet sine lån anderledes. Derfor havde han krav på omvalg, fastslår Højesteret i en dom.

Kan traktorerne klare det finske klima, kan de klare sig under alle forhold

Valtras testfolk kører de nye traktorer 800 km nordpå til det barske Lapland. Og i fabrikkens testcenter fryses de ned til minus 40 grader.

19 danske landmænd besøger finske Valtra i denne uge

Selv om der i dag sælges en del færre traktorer i Danmark end for få år siden, sælges der nu flere hestekræfter. En gruppe danske landmænd så i onsdags på produktionen af moderne traktorer, der er skræddersyede efter individuelle ønsker.

Ny udbyder af autovacciner

I september 2019 blev det meldt ud, at DTU Veterinærinstituttet ikke længere kunne modtage ordrer på autovacciner efter den 11. oktober 2019. Nu er en ny udbyder fundet.

Plads til mere lysin og protein i foderblandinger

Foderet er blevet billigt i forhold til den rekordhøje notering, og derfor er der penge i at skrue op for minimumsindholdet af næringsstoffer i blandingerne.

Tre måder hvor landbruget kan vinde klimakampen

Metan-emhætte, planteforædling og grønne fly er altsammen områder, hvor danske landmænd kan ende med at spille en kæmpe rolle, mener Asger Christensen.
Side 1 af 1756 (35118 artikler)Prev1234567175417551756Next