Arlas mælkepris stiger i juli

Den konventionelle mælk stiger pr. 1. juli med 7,4 øre pr. kg og den økologiske med 14,9 øre pr. kg, meddeler Arla.

Arlas mælkepris for konventionel mælk vil stige med 7,4 øre/kg (1,0 eurocent/kg), og for økologisk mælk vil den stige med 14,9 øre/kg (2,0 eurocent/kg) for juli måned.

Det meddeler Arla.

Dermed stiger acontoprisen for konventionel mælk, der overholder specifikke krave, til 346,7 øre/kg, mens acontoprisen for økologisk mælk stiger til 399,3 øre/kg.

Ifølge Arla er de globale mælkemængder stabile eller en anelse faldende, mens salget i detail fortsætter den positive udvikling.

Derudover er råvaremarkederne stigende og drevet af priser på fedt.

Markedspriserne på økologiske mælkeproducenter stiger i Danmark/Sverige og er høj i England. Priserne på økologisk mælk er steget drevet af øget rentabilitet.

EU-mælkeproduktion stiger

Den samlede mælkeproduktion i EU og Storbritannien steg i marts med 0,5 procent i forhold til året før, skriver Arla, og fortsætter:.

- Dog var proteinindholdet i mælken en smule lavere end sidste år, og fedtindholdet var betydeligt lavere, hvilket resulterede i, at den energikorrigerede produktion faldt med 0,2 procent i forhold til året før.

- Vådt vejr gennem den første halvdel af april holdt produktionen tilbage for måneden. USA's mælkeproduktion i april faldt med 0,4 procent i forhold til året før.

Både fedt- og proteinindholdet i mælken var dog høje, hvilket betød at den energikorrigerede mælkeproduktion steg med 1,9 procent i forhold til året før.

På grund af det igangværende udbrud af fugleinfluenza i USA var der bekymringer om svag mælkeproduktion i april. Texas, Michigan og Idaho har rapporteret det højeste antal bekræftede HPAI-tilfælde.

Ostemarkedet

Produktionen af mælketørstof i New Zealand faldt med 2,6 procent på årsbasis i april. Selvom vi oplevede en rekordhøj græsvækst sidste år, hvor produktionen steg med 7,3 procent, er vi nu ved at lægge det bag os.

- Med maj måneds gunstige vejr og mejeripriser, der overgik forventningen, afsluttes sæsonen for 2023-2024 positivt og forventes at have en stigning på 0,6 procent i mælkesolider.

- Ost: Mozzarella har været i overskrifterne de seneste uger med løbende stigninger på futures-kontrakter. Det vil være udfordrende at sikre mozzarella til umiddelbare behov i de kommende uger, hvilket betyder, at produkttilgængeligheden på kort sigt er knap.

- I de forløbne måneder har producenterne forpligtet mere mælk til produktion af gouda end til mozzarella. Dette har skabt et stramt marked for mozzarella, da efterspørgslen er genopstået.

Mælkepulver og smør

- Mælkepulver: Priserne på mælkepulver steg på den seneste GDT-auktion, men har stabiliseret sig denne uge. Vi fortsætter med at observere fasthed i FFMP og WMP på grund af begrænset tilgængelighed på markedet, mens SMP synes at være balanceret i øjeblikket.

- Smør: Forsyningssituationen i Europa er fortsat anspændt, særligt inden for spotmarkedet, hvilket har bidraget til en prisstigning. Fra et værdiansættelsesperspektiv har smør/SMP indhentet ostens værdiansættelse. Dette kan potentielt medføre en produktion af smør og SMP på bekostning af osteproduktionen i anden halvdel af året.

Læs også