Ung dansker rykker til England med mobil malkestald

Mandag d. 21. december rejste den 32-årige landmand Martin Stokkebye til England for at starte på et nyt eventyr. Med sig bragte han en mobil malkestald og en aftale om at leje 5 hektar græsmarker i det nordlige Yorkshire. Her vil han producere mælk efter holistiske og bæredygtige principper. Det er et attraktivt alternativ til konventionel mælkeproduktion, og økonomien hænger sammen.

Landmand Martin Stokkebye fra Løvel ved Viborg er nu flyttet til England for at etablere sig med produktion af ren græsmælk i den lille by Acklam, der ligger i det nordlige Yorkshire. Afgræsningen sker efter det holistiske princip, hvor køerne løbende flyttes mellem de forskellige sektioner på græsmarkerne.

Derudover fodres de med roer og diverse efterafgrøder i form af raps, C4-græsser som Sudan-græs, men også afgræsningsmajs skal forsøges.  

Holistisk landbrug

Inspirationen har den 32-årige Martin Stokkebye fået gennem udlandsophold og internationale kurser. Oprindeligt er han uddannet agrarøkonom og har blandt andet været driftsleder på en gård med 400 malkekøer.

Afgørende for springet til bæredygtig mælkeproduktion var et kursus i 2019 i Skotland om holistisk landbrug. Her fik han også udvidet netværket, og det er da også en af vennerne fra dengang, som han nu lejer fem hektar græsjord af.   

- Jeg starter med 10 køer, så er jeg i gang, og planen er at leje yderligere 20 hektar jord og øge bestanden af malkekøer til 24, siger Martin Stokkebye. 

Han forventer at kunne få 6 kroner pr. liter græsmælk og få en omsætning pr. hektar på 30.000 kroner og et dækningsbidrag på 15.000 kroner pr. hektar. 

- Jeg kan få en god pris for græsmælken og med 24 køer hænger det sammen økonomisk, opsummerer Martin Stokkebye.

Undervejs har han også fået gode råd og vejledning af andre landmænd, blandt andet Michel Poulsen, der driver Søtoftes Jordbrug i nærheden af Ringsted. Her fodres køerne udelukkende fodres med græs og malkes på stedet i en mobil malkestald. 

Medbringer mobil malkestald

Med sig bringer Martin Stokkebye en komplet mobil malkestald, der forhandles af Overby Export Consulting. Malkestalden har plads til 2 gange 2 køer ad gangen, er udstyret med teknikhus og er af tandemtypen, hvilket betyder at den har overraskende stor kapacitet, fordi der hele tiden kan komme en ny ko til, så snart en er færdig.

Malkemaskinerne har Martin Stokkebye selv fået installeret, og hele anlægget blev læsset på en lastvogn og sendt til England i midten af december, så han er klar næsten første dag.

- Vi oplever, at interessen er stigende for vores mobile malkestald fra landmænd, som vil drive produktionen af mælk efter bæredygtige principper og med en lav investering, siger Tommy Overby fra Overby Export Consulting. 

Ulyst til at investere mange millioner i et konventionelt dansk malkelandbrug, hvor han har svært ved at se et fornuftigt afkast i årene fremover, og hvor jorden udpines, er da også baggrunden for Martin Stokkesbyes nye eventyr.

Lokal afsætning 

Afsætningen af mælken sker gennem et lille mejeri, som Martin Stokkesbye sætter op sammen med ham, som han lejer jorden af. Mælken sælges som råmælk, blandt andet på markederne i York og Malton, som er de to nærmeste større byer, og hvor samarbejdspartneren i forvejen afsætter egne kødprodukter. Reglerne for råmælk er lempeligere i England, blot mælken testes løbende. 

Tommy Overby fortæller, at der nu er tre mobile malkestalde fra Mootech i Danmark, ligesom der er en del i Tyskland. Han fremhæver, at løsningen understøtter holistisk afgræsning, hvor kreaturerne løbende flyttes inden, de når at bide græsset i bund. Det fremmer et godt rodnet og øger proteinindholdet i græsset.

hka
 

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også