Husk sutten ved gruppeopstaldning

Opstaldning af kalve parvis eller i små grupper har mange positive virkninger, men man skal være opmærksom på mælketildelingsmetoden.

Gruppeopstaldning har mange positive effekter, men man skal være opmærksom på, hvordan man tildeler mælken. Arkivfoto
Gruppeopstaldning har mange positive effekter, men man skal være opmærksom på, hvordan man tildeler mælken. Arkivfoto

Forskning har vist, at der er fordele ved opstaldning af kalve i par eller små grupper - både for kalvenes velfærd som for deres foderoptagelse og produktion.

Ved parvis- og gruppeopstaldning er der dog risiko for udvikling af unormal sutteadfærd kalvene imellem, men dette kan forebygges ved tildeling af mælken via en sut samt hensigtsmæssig energiforsyning i forbindelse med fravænning, skriver Margit Bak Jensen, Seniorforsker, Institut for Husdyrvidenskab, ved Aarhus Universitet på landbrugsinfo.dk.

Undgå unaturlig sutteadfærd

Det er naturligt for kalve at sutte mælken i sig, og kalve har et adfærdsmæssigt behov for at sutte i forbindelse med mælkeoptagelse. Hvis dette adfærdsmæssige behov ikke tilfredsstilles, kan sutteadfærden imidlertid omdirigeres til andre kalve, og dette er en unaturlig adfærd, der kan være skadevoldende.

Kalve er motiverede for at sutte i forbindelse med mælkeoptagelse, idet mælk i munden stimulerer sutteadfærden. Motivationen for at sutte reduceres ved at udføre adfærden, men den falder også spontant i løbet af 15-20 minutter efter mælketildeling. Sutteadfærden er imidlertid også motiveret af sult, for eksempel sutter kalve tildelt en lav mælkemængde på sutten i længere tid efter mælketildeling end kalve tildelt en høj mælkemængde.

Risikoen for unormal sutteadfærd kan reduceres ved at tildele mælken via en sut, eksempelvis i pattespande, pattebar eller ved brug af flydesutter.

Tildeles mælken via en sut, så tager kalvene længere tid om at optage mælken, de sutter på sutten, efter mælken er drukket, og de sutter markant mindre på andre kalve efter mælkeoptagelse.

Reducer konkurrencen

Selv i små grupper konkurrerer kalve om adgang til mælk, og konkurrencen er større i grupper á seks kalve end i par af kalve. Konkurrence om adgang til mælk i suttespande kan reduceres ved at placere en afskærmning mellem sutterne, der adskiller kalvene. Afskærmninger, der adskiller kalvene ned til bag skulderbladet, forhindrer effektivt kalve i at stjæle hinandens mælk.

En pattebar med 5-6 sutter er ofte opdelt således at der er én mælkebeholder per sut. Medmindre der en afskærmning mellem kalvene er dette ikke nogen fordel, idet hurtigt drikkende kalve fortrænger de mere langsomt drikkende.

De mindste kalve kan imidlertid have fordel af at der er flere sutter i pattebaren end der er kalve, idet en fortrængt kalv lettere kan finde en ledig sut.

cc

Læs også

+1,6 kroner pr. ko om dagen ved skift til non-GM
Få mere protein ud af kløvergræsset
Koen skal bøvse under en emhætte
Robuste sorter til kolbemajs
Fandt den bedste kalvepasser ved et tilfælde
Danish Crown Beef: Fint marked trods vinterferie