Gratis abortundersøgelse fortsætter i år

Fødevarestyrelsens tilbud om gratis undersøgelse af abortmateriale fra kvæg fortsætter i 2021.

Det er igen i år muligt at indsende abortmateriale til undersøgelse hos Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.

Fødevarestyrelsen betaler ved aborttilfælde udgiften til obduktion, generel bakteriologi og histologisk undersøgelse, inklusiv undersøgelse for sygdommene brucellose og BVD, samt neosporose og mykose.

Sidste år var antallet af indsendt materiale fra kvægaborter meget lavt, skriver Fødevarestyrelsen.

Kun 35 aborter blev undersøgt. Salmonella Dublin blev påvist i to aborter, neosporose blev diagnosticeret som sandsynlig årsag i fire tilfælde, og Staphylococcus aureus og Trueperella pyogenes blev diagnosticeret i henholdsvis to og ét tilfælde.

Vigtigt ved indsendelse

Fødevarestyrelsen ønsker flere indsendelser og derfor fortsætter tilbuddet i 2021.

For at få det optimale resultat ud af undersøgelserne, og undgå at materiale kasseres, er det vigtigt at der for hver abortundersøgelse skal indsendes hele fosteret, ustabiliseret blodprøve fra koen og hele placenta, eller stykker heraf.

Det anbefales af sende de fostre inklusiv placenta, som bedst repræsenterer den observerede stigning i aborthyppigheden i besætningen, skriver Fødevarestyrelsen.

Undersøg relevante infektioner

Laboratoriet sender den samlede svarrapport til besætningsejer og indsendende dyrlæge, samt Fødevarestyrelsen.

Der kan maksimalt indsendes 5 gange pr. år fra samme CHR-nummer, men gerne flere aborterede fostre pr. besætningsproblem, da sandsynligheden for at diagnosticere årsagen til abortudbruddet (besætningsproblemet) er højest ved indsendelse af materiale fra flere aborter fra samme udbrud.

Indsender kan desuden vælge at få undersøgt for andre relevante infektioner for egen regning. For eksempel Schmallenberg virus og Leptospira spp.

Abortmaterialet må afsendes til undersøgelse fra mandag til torsdage af hensyn til holdbarhed af materialet under forsendelsen.

Læs også

Ingen udsigt til sukkerbomber
Management og produktionsøkonomi for krydsningskvier til rødt kød
Tre måder at sikre økonomien uden aflivning af tyrekalve
Senere første slæt bør ikke gå ud over kvaliteten
Nyt koncept: Kvier kan blive til rødt oksekød
Thise Mejeri låner en million kroner af forbrugerne