Noter Kvæg Eff. 21-05-21

 

Mælkeproducenter mangler nedskrevet strategi

I en undersøgelse lavet af L&F’ sektor for Økonomi og Virksomhedsledelse svarede kun 11 procent af mælkeproducenterne, at de havde en nedskrevet strategi. Ligeledes svarede kun 11 procent, at de i høj grad brugte deres budgetter som grundlag for den løbende styring, optimering og opfølgning af bedriften.

Det kræver handling, udtaler formand for L&F Kvæg, Christian Lund, i Kvægnyt.

- Når man har styr på sin bedrift, så viser man sine vigtigste interessenter, at der er et stærkt fundament at bygge på. Jeg plejer at sige, at de vigtigste interessenter først og fremmest er din familie – og så kommer banken lige derefter. Og her er både budget og strategi vigtige parametre. Så der er en rigtig god grund til at bruge de muligheder og værktøjer, vi har, lyder det fra formanden, der understreger, at hverken budget eller strategi behøver at være en kompleks opgave.

Mens strategi og budget ikke står stærkt hos mælkeproducenterne, glæder Christian Lund sig over, at 53 procent svarede, at de kender deres fremstillingspris.

 

 

Nyt banebrydende Metan-projekt

Innovationsfonden har godkendt en investering på 16,1 millioner kroner i forskningsprojektet, »No-Methane«, hvor der skal udvikles et specifikt produkt, der kan reducere metanudledningen fra koen med op til 50 procent. DLG er en central partner i projektet, og når man i mål, vil det give genklang i hele verden.

Projektet bliver ledet af professor Mette Olaf Nielsen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, der har allieret sig med virksomheder i fødevareerhvervet for igennem samarbejde at skabe de bedste forudsætninger for både forskning og distribution af produktet, blandt andet DLG.

- Det her er rigtig stort. Innovationsfondens tilskud til projektet sætter skub i udviklingen af en unik grøn løsning, der kan bidrage med en markant CO2-reduktion fra kvægproduktionen - ikke kun i Danmark, men i hele verden. Vi er stolte af, at vi i samarbejde med universiteterne kan sætte skub i udviklingen af et potentielt banebrydende produkt, og konkret ser vi det som vores opgave at udbrede universiteternes unikke viden ved både at gøre den produktions- og markedsmoden - nationalt som internationalt, siger Jesper Pagh, COO i DLG-koncernen og medlem af direktionen.

Regler når du skal have slagtedyr aflivet

Man har forskellige muligheder for at få slagtet sine dyr på bedriften, og det er vigtigt, at gøre sig klart, hvilken type af slagtning, der er tale om. Det har betydning for, hvem du som landmand skal rekvirere til at foretage den obligatoriske dyrlægetilsyn før slagtning, og hvilken pris du skal betale for kontrollen, skriver Landbrugsinfo.

På kvægbedrifter er der typisk tale om fire forskellige typer af slagtning:

  • Nødslagtning
  • Slagtning af vilde dyr
  • Gårdslagtning
  • Hjemmeslagtning til egen husholdning

På Landbrugsinfo kan man se et skema, som viser hvordan de forskellige typer af slagtning er defineret, hvem man skal rekvirere til dyrlægetilsyn og kontrollens pris.

 

Højest testede DRH kvier i 2020

Ved DRH Årsmødet hædres flotte avlsresultater, men da der ikke har været afholdt årsmøde i 2020 er de højest testede kvier i stedet markeret ude i besætningerne.

Viking har hædret tre avlere, alle med kvier, som har et NTM på 29.

Nr. 4940 (Gonzales R x Red Power) hos Henrik Grønne, Vinderup. Der er lavet ET på kvien, så der nu er tre drægtigheder på vej. Kvien er ud af en god afstamning, og moderen blev også skyllet. Der er 360 køer på gården med 12.300 kg EKM.

Nr. 5581 (GonzalesR x VH Dent RC) hos I/S Østergaard, Sunds. Også her er der lavet ET, og der er tre drægtigheder på vej. Gården drives af Axel og Bjarne, og her er 330 køer, hvoraf 5 procent er DRH. Besætningen har en ydelse på 12.500 kg EKM.

Nr. 4635 (Dream P RC x VH Ramis) hos Vagn Kristensen, Stoholm. Her er lavet ET med foreløbig 6 drægtigheder. Hun er ud af kendt familie, da hun er søster til tyrene VH Nader, VH Mac Red, VH Get Red og VH Laurids, som alle er aktuelle brugstyre.

Derudover er moderen søster til VH Don Red, så der er spredt mange rødbrogede gener fra familien rundt i Danmark og udlandet.

Læs også