Presset marked for propionsyre gør kaliumsorbat relevant

For at stabilisere kvægets fuldfoder i sommervarmen anbefaler Seges, at konventionelle mælkeproducenter bruger blandingsprodukter med 90-95 procent kaliumsorbat, hvis der er behov for det.

Varmt sommervejr fremmer fordærvelse af fuldfoderet. Det skyldes, at stigende temperatur stimulerer væksten af aerobe bakterier og gær. Fordærvelsen starter i ensilagesiloen, hvor særligt skærefladen og løst ensilage er udsat.

Når solen opvarmer toppen af stakken, dannes der kondensvand på undersiden af plastikken, som yderligere øger muligheden for uønsket mikrobiel vækst.

Oven i det er foder, der ligger over fra dag til dag i foderblanderen, »benzin på bålet« og kan udgøre en stor risiko for at opformere bakterier og gær.

Det skriver Landbrugsinfo.

Foderstabilitet

Seges anbefaler, at man for at fremme foderstabiliteten om sommeren undgår brede stakke og i stedet vælger de smalle stakke til opfodring, så man kommer hurtigere frem. Undgå desuden løs ensilage i siloen samt overløb af ensilage i foderblanderen fra dagen før.

- Hvis disse lavpraktiske muligheder ikke er tilstrækkelige til at sikre, at der tilbagevejes en »frisk« foderrest dagen efter udfodring, kan man enten øge udfodringshyppigheden eller øge stabiliteten af fuldfoderet ved at tilsætte stabiliserende midler.

- Propionsyre vil formentligt ikke være aktuel som stabiliserende middel i 2021, fordi markedet er meget presset, grundet leveringsproblemer, lyder det på Landbruginfo.

Kaliumsorbat

Der er ifølge Seges forskellige andre muligheder. For eksempel myresyre.

- Hvis dit stabiliseringsproblem i fuldfoderet skyldes vækst af aerobe bakterier, vil 1 liter myresyre/ton være en mulighed. Men vær opmærksom på kravene til håndtering af myresyre. Myresyre er en meget aggressiv syre at arbejde med, og håndtering kræver anvendelse af værnemidler, skriver Landbrugsinfo.

De foreslår også kaliumsorbat.

Det har vist sig, at kaliumsorbat er et omkostningseffektivt og arbejdsvenligt middel til stabilisering af fuldfoder. 400 gram/ton erstatter 3 liter propionsyre.

- Vær dog opmærksom på, at anvendelse af rent kaliumsorbat såvel som ren propionsyre eller myresyre kræver HACCP-registrering og et funktionelt egenkontrolprogram, der dokumenterer indkøb, modtagekontrol, lagerbeholdning og fuld sporbarhed i opfodringen af produkterne.

Blandinger

Dokumentationskravene til opfodring med rene produkter gør, at Seges anbefaler at benytte blandinger. I markedet findes blandinger, hvor kaliumsorbat udgør omkring 95 procent af varen, og disse varer er effekt- og prismæssigt sammenlignelige med rent kaliumsorbat.

- Men man slipper for en ikke uvæsentlig administrativ byrde.

Fodersalt

Fodersalt stabiliserer fuldfoder i nogen grad og fremmer effekten af kaliumsorbat. Over en varm sommerperiode kan saltkoncentrationen i foderet øges – både for at stabilisere foderet og for at øge køernes vandoptagelse. Anvendelse af fodersalt er tilladt for økologer, skriver Landbruginfo.

Læs også