Ko-kalv-samvær i nyt projekt på Foulum

Nyt projekt ved Aarhus Universitet skal fremme økologisk og velfærdsvenlig kalve- og oksekødsproduktion baseret på et system, hvor to kalve går sammen med en ammetante, indtil de er omkring et halvt år.

Et nyt forsøg sætter fokus på at udvikle en mere bæredygtig strategi for økologisk kalve- og oksekødsproduktion. Arkivfoto

I den tidlige sommer stod otte utålmodige malkekøer på en saftig grøn græsmark ved AU i Foulum. Køerne var netop flyttet fra stalden på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) og ud på marken. Her har de lige siden fungeret som ammetanter.

Køerne og kalvene indgår i et nyt projekt, hvor produktionsforsøget bliver gennemført på Danmarks Kvægforskningscenter ved AU Foulum. Projektet er et Organic RDD6-projekt »GrOBEat«, som har til formål at udvikle en mere bæredygtig strategi for økologisk kalve- og oksekødsproduktion. GrOBEat vil udvikle et system, der baserer sig på afgræsning i sommerhalvåret og fodring med kløvergræsensilage i vinterhalvåret.

Fra juni til september/oktober skal kalvene gå på græs sammen med deres ammetanter, skriver Aarhus Universitet - Institut for Husdyrvidenskab.

Køer og kalve skal på skift afgræsse tre folde, så der hele tiden er otte køer og 16 kalve i hver fold – det vil sige der i alt er 24 køer og 48 kalve med i forsøget.

Cirka tre uger før dyrene blev flyttet på græs, blev hver af køerne tilknyttet to kalve i stalden på DKC, så hvert ko-kalvepar har haft tid til at etablere en binding til hinanden. Kalvene er indkøbt fra private besætninger ved 14 dages alderen og har fået mælk fra sut inden ankomst. Køerne er udsætterkøer fra DKCs malkekvægsbesætning. Alle kalve er Holstein stude.

Fokus på høj kvalitet 

Det nye projekt sætter fokus på bæredygtigheden i den økologiske kalve- og oksekødsproduktion. Formålet er at udvikle produkter, der lever op til forbrugernes krav i forhold til dyrevelfærd, biodiversitet og klima, og som samtidig øger forbrugernes tilfredshed og velvære ved det produkt, de spiser, Skriver Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab.

Projektet vil levere to højkvalitets kalve- og oksekødsprodukter på et græsbaseret system, hvor kalv og ko går sammen til kalvene, er et halvt år gamle:

A) Et kalvekødsprodukt med lavt fedtindhold fra kalve (8 mdr.) og

B) Et oksekødsprodukt med moderat fedtindhold fra ungdyr (14-16 mdr.), der har afgræsset intensivt.

Aarhus Universitet skriver at der søges ekstra finansiering til også at kunne lave et tredje produkt:

C) Et oksekødsprodukt med stort fedtindhold fra 25-27 mdr. stude, der har afgræsset semi-ekstensivt forud for slagtning.

Stor bevågenhed

Der har de seneste år været ekstra meget fokus på problematikken omkring ko og kalv-adskillelsen, som typisk foregår inden for de første 1-2 døgn af kalvens levetid. En række andre forskningsprojekter med deltagelse af forskere fra Aarhus Universitet undersøger for øjeblikket forskellige strategier til ko-kalv-samvær med gradvis adskillelse fra kalvene.

Læs også