Regler for prøver i salmonella-niveau 2-besætninger

Hvilke prøver skal tages, og hvornår skal de tages, når kvægbesætningen er i salmonella-niveau 2?

Der er krav om, at der løbende skal tages blodprøver, når en kvægbesætning er i salmonella-niveau 2, skriver Seges på Landbrugsinfo, hvor de opridser reglerne.

Har man dyr på flere ejendomme, skal der tages prøver på hver ejendom. Det gælder også for besætninger, der er i samdrift. Kravet om prøveudtagning gælder fra det tidspunkt, hvor besætningen kommer i niveau 2.

Ejendomme med kalve

Kravene på ejendomme med kalve gælder både mælkeleverende ejendomme med kalve, kvieejendomme med kalve og slagtedyrsbesætninger med kalve.

I besætninger med kalve i alderen 3-6 måneder skal der tages prøver af kalvene fire gange årligt. Er der kalve på flere ejendomme, skal der tages prøver på hver ejendom. Prøverne skal tages i et interval på mellem 2 og 4 måneder mellem hver prøverunde.

Antallet af prøver, der skal udtages, er afhængig af antallet af kalve på prøvedagen.

Når der har været to prøverunder med tilfredsstillende resultat, bliver kalvene anset for at være fri for smitte. Der skal dog fortsat tages prøver af kalvene, indtil ejendommen er i niveau 1.

Prøver på kvieejendomme

På ejendomme med kvier skal der udtages blodprøver to gange årligt i testintervaller på mindst fem og maksimalt syv måneder. Prøverne skal tages af kvier, der har opholdt sig på ejendommen i mindst tre uger, mens de var over seks måneder.

Prøverne af kvierne kan udskydes, indtil kalvene på enten samme ejendom eller anden ejendom under bedriften, kan anses som fri for smitte med salmonella.

Antallet af prøver, der skal udtages, er afhængig af antallet af kvier på prøvedagen.

Når der har været én prøverunde med tilfredsstillende resultat, anses kvierne for at være fri for smitte. Der skal dog forsat tages prøver af kvierne, indtil besætningen er i niveau 1.

Prøver i kødkvægsbesætninger

På ikke-mælkeleverende ejendomme, som ikke er omfattet af de to øvrige kategorier, eksempelvis kødkvægsbesætninger, skal der tages blodprøver to gange årligt i testintervaller på mindst fem og maksimalt syv måneder.

Antallet af prøver, der skal tages, er afhængig af antallet af dyr.

Prøverne skal tages af dyr, der er over tre måneder gamle, og som har været på ejendommen i minimum tre uger.

Ikke-mælkeleverende ejendomme, som ikke er omfattet af reglerne om kvieejendomme eller ejendomme med slagtedyrsbesætninger, anses fri for smitte med Salmonella Dublin, når der er opnået tilfredsstillende resultater i et testinterval.

Revideret salmonella-bekendtgørelse

Den reviderede salmonella-bekendtgørelse trådte i kraft 1. juli. Her er de væsentligste ændringer i forhold til den gamle bekendtgørelse:

Salmonella-niveau 3 falder bort:

Der vil fremover kun være salmonella-niveau 1 og 2. Enten anses ejendommen for at være fri for smitte med Salmonella Dublin og vil være i niveau 1 - eller ejendommen er smittet og vil være i niveau 2.

Tankprøver er ikke længere nok:

Ifølge den tidligere salmonella-bekendtgørelse var det udelukkende tankmælksprøverne fra malkebesætninger, der afgjorde, om man kom i niveau 1. Nu kræver det både, at resultatet af tankmælksprøver samt blodprøver af kalve og opdræt er tilfredsstillende

Også prøver af kvier:

Der skal fortsat tages kvartalsprøver af kalvene i alderen 3 til 6 måneder i niveau 2-besætninger. Desuden skal der nu også tages prøver af kvierne to gange årligt, når prøverne af kalvene er tilfredsstillende. Prøverne skal tages med et interval på mellem 5-7 måneder

Handlingsplaner i samarbejde med dyrlæge:

Fremover stilles der krav til, at handlingsplaner udarbejdes i samarbejde med en dyrlæge. Handlingsplanen skal vurderes og eventuelt revideres minimum hver 6. måned

Kvieejendomme i niveau 2 ved manglende prøve:

Der er fortsat et krav om blodprøver af kvier på kvieejendomme i niveau 1. Som noget nyt, kommer ejendommen i niveau 2, hvis disse prøver ikke bliver taget

Kilde: Seges

Styrelse klar til at kontrollere for salmonella-prøver

Med den nye salmonella-bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. juli 2021, er der fortsat krav om blodprøver af kvier på kvieejendomme i salmonella-niveau 1 med flere end 30 årsdyr. Kravet gælder også kvieejendomme i samdrift. Men vær opmærksom på, at ejendommen, som noget nyt, bliver sat i niveau 2, hvis prøverne ikke bliver taget, skriver Seges på Landbrugsinfo.dk.

Fødevarestyrelsen vil kontrollere, om prøverne er taget, fra 1. september.

Kvieejendomme skal udtage 8 blodprøver en gang årligt, hvis de modtager kvier fra en besætning - eller 2 gange årligt, hvis de får dyr fra flere besætninger.

Læs også