Selvstændig landmand på 31 år viser sin nye stald og 620 køer frem

Andreas Larsen har altid gået efter at blive selvstændig. Det lykkedes i 2019. Tre måneder efter startede han med at bygge ny kostald med plads til 420 køer, og købte ejendom nummer to. I dag har han 620 røde malkekøer. Hele ejendommen vises frem til åben stald den 1. oktober ved Hjørring.

Sengebåsene er med sand. - Det var billigere at bygge, og så er det bedre for køerne, siger Andreas Larsen. Den ene ende af stalden er med dybstrøelse til goldkøer og kælvningsfaciliteter. Stalden er 3.800 kvadratmeter, og der er udvendige foderkummer. Anette og Andreas Larsen har i dag 620 malkekøer, hvoraf de 420 af dem går i den nye stald. Inventaret er det grønne fra Cow-Welfare. Det er en seks-rækket sengebåsestald med sand i sengebåsene. Der er åben stald den 1. oktober fra 10.00 til 14.00.

I juni 2019 fik Anette og Andreas Larsen overdraget nøglerne til Snaruplund nær Rakkeby ved Hjørring. En mælkeproduktionsejendom med 238 hektar jord og 350 røde køer, hvoraf 100 af dem gik i bindestald.

Det var en del af hele planen, at parret ville bygge ny kostald og derfor var en foreløbig miljøgodkendelse også allerede indhentet i samarbejde med miljørådgiver Karoline Holst fra LandboNord, da Anette og Andreas fik nøglerne i hånden, efter et meget positivt samarbejde med Hjørring Kommune.

Den oprindelige plan var at bygge i enden af den eksisterende kostald fra 2002, men den stald har træspær og sengebåserækker på tværs af stalden.

- Den var bygget dyrt, så vi fandt på at bygge lidt billigere, og så kunne vi have lidt flere køer. Og det var også det, der gjorde, at vi kunne købe naboejendommen, fortæller Andreas Larsen, som tre måneder efter, han overtog Snaruplund, overtog ejendom nummer to  – en ejendom med 200 køer og 70 hektar jord.

Tog den nye stald i brug

Fra start blev bindestalden på Snaruplund ryddet, så Andreas Larsen udelukkende skulle malke køer i malkekarrusellen på stedet, mens malkerobotter og den tidligere ejer klarede arbejdet på den anden ejendom.

I juni 2020, præcis et år efter overtagelsen af Snaruplund, flyttede køerne ind i den nye kostald på Snaruplund, så der i dag er 420 køer i den nye kostald og 200 køer i den »gamle« kostald.

På ejendom nummer to blev lejekontrakten på malkerobotterne opsagt, så ejendommen i dag udelukkende rummer drægtige kvier.

Andreas Larsen startede med at indhente tilbud hos flere entreprenører.

- Vi havde to tilbage til sidst, som var meget lig hinanden, men valget faldt på Arne Andersen, fordi de er lokale, fortæller Andreas.

Og den beslutning har han ikke fortrudt. Alt har kørt som planlagt, folk har afholdt deres aftaler og han har i dag en kostald, som fungerer rigtig godt.

Virksomheden Staldarkitekten ved John Sørensen, har stået for byggerådgivning. Han har indhentet tilbud på råhuset og jordarbejdet, stået for byggemøder og givet familien en sikkerhed i, at der har været styr på tingene.

Fagentrepriser

Den nye kostald er en 6-rækket sengebåsestald med sand i sengebåsene, fastdrænet gulv med skraber, isoleret tag og udvendigt foderbord med foderkummer. Den er 3.800 kvadratmeter stor og kan rumme 420 køer. I den ene ende af stalden er der et dybstrøelsesområde med goldkøer og kælvningsfaciliteter.

- Byggeriet er lavet på fagentrepriser, hvor Arne Andersen Vrå har stået for støbe- og tømrerarbejde. Sejlstrup Entreprenørforretning har stået for jordarbejde, kloak og asfalt og sådan noget. Resten er nogen, vi selv har hyret ind, forklarer Andreas Larsen.

Ko-komfort og plads

Kravene fra Andreas Larsen til en ny stald var masser af plads og god ko-komfort.

Det betød blandet andet sand i sengebåsene.

- Det var billigere at bygge, og så er det bedre for køerne. Vi kan også sagtens se forskel i dag. De køer, der går i den nye stald, er meget pænere, forklarer Andreas Larsen. I dag er det de unge køer, som går i den »gamle« stald, primært fordi, at sengebådene i den er mindre.

Inventaret er det grønne fra Cow-Welfare.

- Det er for køernes skyld. Når koen lægger sig, kan hun godt falde ind i sengebøjlen, og det er måske ikke så behageligt, hvis det er et jernrør, men her bøjer røret bare, siger Andreas og viser en række køer, som ligger snorlige, side om side, i hver sin sengebås.

For ham betyder dyrevelfærd meget og Andreas Larsen oplever også, at han kan se forskel på sine køer, om de går i den nye eller »gamle« stald i forhold til afskrabninger og trykninger.

Forværket ud mod foderkummen er også det grønne bøjelige.

- Når køerne står og æder, så får de ikke nogen trykninger og det er meget tydeligt at se, lyder det.

Vejen frem

At Andreas Larsen som 31-årig står som selvstændig med 620 køer og knap 300 hektar jord er på ingen måde en tilfældighed.

Han ville være selvstændig og han ville drive en ejendom af en vis størrelse.

- Vi var enige om, at det skulle være en ejendom, som havde en størrelse, der gjorde, at vi kunne få en god hverdag, siger familiefaren, som er gift og far til tre børn i alderen 1-4 år.

- Det var da en stor gård dengang, vi skulle købe den, men det var sådan set meningen, fordi vi gerne vil have en god hverdag som familie. Vi havde også kigget på ejendom med 150-200 køer, men så kunne vi bare se, at det ikke var sikkert, at vores familieliv ville blive så godt, som hvis vi kunne have flere ansatte og voksne folk, som kunne tage sig af tingene, når vi ikke var der, forklarer han.

Den bedste løsning for far og søn

Egentlig var drømmen i ungdomsårene at overtage sin fars bedrift, som består af to ejendomme ved Vrå. Efter endt uddannelse som jordbrugsteknolog i 2016 tog Andreas derfor hjem at arbejde.

- Jo mere, vi arbejdede på at overtage det der hjemme, desto mere gik det nok også op for os begge, at det måske ikke var den rigtige løsning for nogen af os. Så da muligheden bød sig for det her, så gjorde vi det, og det er både min far og jeg rigtig glade for i dag, fortæller Andreas Larsen, som i dag har et maskinsamarbejde med sin far.

Der skal være folk nok

Andreas Larsen har otte ansatte, hvoraf to er på deltid. En har seks års jubilæum i år og en anden kan fejre sit 10-års jubilæum på ejendommen til næste år. Det er ukrainere, og alle har deres familier med.

- Medarbejderne er en af de vigtigste resurser, vi har, derfor har de alle en stor frihed i, hvordan de vil arbejde. De får blandt andet også lov til at holde fire ugers sommerferie og fire ugers vinterferie, hvis de har lyst, forklarer Andreas.

På Snaruplund er det altafgørende for den gode hverdag aldrig at mangle medarbejdere, og derfor er der et stort fokus på, at de ansatte skal have det godt.

- Jeg er nok blevet overrasket over, hvor mange ting, der sommetider skal laves samtidig, og så skal man bare have nok folk for stadig at have en god hverdag. Og det har uden tvivl været det vigtigste for os, vi vil have en god hverdag, siger Andreas.

- Vi skulle ikke købe en gård for så ikke at have tid til at passe vores familie. Tænk at komme i en situation at købe en gård og så to år efter bo her alene, forklarer Andreas.

Hustruen Anette har en stor interesse i at følge med i, hvad der foregår på Snaruplund. Hun arbejder ved revisionsfirmaet Stepto og har samtidig ansvaret for at styre og tilrettelægge økonomien på Snaruplund.

Klar til åben stald

Andreas Larsen glæder sig sammen med Anette og de ansatte til at vise den nye stald og hele ejendommen frem fredag den 1. oktober.

- De sidste to år har der været rigtig mange, som har spurgt, om ikke de måtte komme og se det, det kan de nu, siger han, som sammen med alle firmaerne bag står klar til at tage imod de besøgende fra klokken 10.00 til 14.00.

Læs også