Vær forberedt på de kommende lovkrav til kvægstalden

De første krav til kvægstalde træder i kraft i 2022 og 2024 – det kræver allerede nu strategi og planlægning.

I løbet af de kommende år træder nye krav til kvægstalde i kraft. Alle mælkeproducerende bedrifter skal leve op til kravene, og derfor skal mange producenter allerede nu træffe en del strategiske valg for at sikre bedriftens fremtid. Det skriver Seges på Landbrugsinfo.dk.

De næste 13 år skal der bygges endnu mere dyrevelfærd ind i de eksisterende kvægstalde. Det sker i forlængelse af »Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg«, der tidligere hed »Lov om hold af malkekvæg«.

For at leve op til kravene skal man ifølge Seges i flere tilfælde indhente en miljøgodkendelse. Derudover skal man tænke brandsikring ind for at undgå at skulle brandsikre hele staldkomplekset.

Vigtige overvejelser om nye krav til kvægstalden

For at imødekomme de nye lovkrav, kræver det, at man allerede nu tænker dem ind. Seges understreger, at man eksempelvis skal overveje, hvor det opdræt, der plejer at gå på fuldspalter, skal være.

Man skal også tage stilling til, hvor man skal etablere ekstra kælvningsfaciliteter, hvis bedriften ikke allerede opfylder kravene.

De lovmæssige krav har tidligere været erhvervets anbefalinger, når man byggede nyt, men nu skal alle mælkeproducenter altså have opdateret deres bedrifter, så de imødekommer kravene, påpeger Seges.

Nye lovkrav til kvægstalde

I 2022 skal disse krav implementeres på kvægbedriften:

 • Alle køer skal have adgang til en kobørste
 • Højest seks køer pr. drikkekop
 • Alle nykælvere skal have en ædeplads pr. ko
 • Kalve i grupper og ungdyr skal kunne udføre hudpleje via en stationær børste

I 2024 kommer der flere omkostningstunge krav til de eksisterende kvægstalde. Man skal allerede nu til at arbejde med kravene, hvis man skal have tilpasset de nuværende rammer på bedriften. Kravene er blandt andet:

 • Syge og tilskadekomne malkekvæg skal kunne opstaldes i enkeltsygebokse, hvis det er nødvendigt
 • Arealkrav ved enkelt- og fælles sygeboks
 • Gulvet på opsamlingspladsen skal være eftergiveligt
 • Krav om max. antal køer pr. ædeplads
 • Max. ti køer pr. meter drikkekar
 • Kælvningsfaciliteter i form af enkeltkælvningsbokse og fællesforberedelsesbokse
 • Ko og kalv skal gå sammen i 12 timer efter kælvning
 • Fuldspalter er ikke længere tilladt på malkekvægsbedrifter
 • Arealkrav til ungdyr i fællesboks
 • Ungdyr skal have forhold, der opfylder deres naturlige ædestilling
 • I slagtekalvebesætninger skal der være et modtagerafsnit

Kilde: Seges

Læs også