Strategi og bundlinje

Der skal være en sammenhæng mellem produktionsmuligheder og strategi. Kommende lovkrav rykker tættere på, og hvis ikke den sammenhæng er tilstede, er det nu, strategien skal justeres.

Flere mælkeproducenter står overfor et større strategisk valg i og med, at lov om hold af kvægs krav til opstaldning af kvæg rykker tættere og tættere på. Arkivfoto

Af Jakob Jessen, afdelingsleder, Strategi & Virksomhedsledelse, Fjordland

Har strategi og bundlinje overhovedet noget med hinanden at gøre? Her er det min klare opfattelse, at strategien i høj grad har betydning for bundlinjen, og det er også min klare opfattelse, at langt de fleste mælkeproducenter har en strategi.

Om strategien, så er den rigtige for den enkelte, er langt mere vanskeligt at svare på, da det vil være fremtiden, der kommer til at vise, om strategien er konkurrencedygtig.

Overvejelser og fremsynethed

Mange mælkeproducenter står imidlertid overfor et større strategisk valg i og med, at lov om hold af kvægs krav til opstaldning af kvæg rykker tættere og tættere på. De fremtidige krav til opstaldning af køer og ungdyr medfører, at mange stalde i deres nuværende udformning ikke vil være lovlige efter 2034.

Den enkelte mælkeproducents strategi er dermed i høj grad påvirket af staldanlæggets udformning, såfremt strategien rækker ud over 2034. Går strategien på at være mælkeproducent efter 2034, og er anlægget ikke lovligt efter 2034, vil en god bundlinje være betinget af, at de investeringer, der foretages i de nuværende rammer, kan afskrives inden 2034. Kan de ikke det, bør de gentænkes eller foretages på en sådan måde, at levetiden kan forlænges over i et nyt staldanlæg.

Nye krav lige rundt om hjørnet

Nu kan en indvending om at gå aktivt ind i overvejelserne omkring, hvorledes en bedrift skal se ud efter 2034, være, at der er lang tid til, men elementerne fra lov om hold af kvæg indfases løbende. Således er der blandt andet øgede krav om adgang til kobørster allerede fra 1. juli 2022, og fra 1. juli 2024 er der blandt andet krav om eftergiveligt gulv på opsamlingspladsen.

Summa summarum er, at jeg vil opfordre den enkelte til at få et overblik over de fremtidige produktionsmuligheder og sammenholde den med den enkeltes strategi og dermed sikre, at der er sammenhæng, og hvis ikke er det nu, inden lovkravene for alvor kommer væltende, at strategien skal justeres.

Således er der blandt andet øgede krav om adgang til kobørster allerede fra 1. juli 2022, og fra 1. juli 2024 er der blandt andet krav om eftergiveligt gulv på opsamlingspladsen.

Jakob Jessen, afdelingsleder, Strategi & Virksomhedsledelse, Fjordland

 

Læs også