Fokus på fremtidens bedriftsteknologi

Fremtidens teknologi var hovedemnet for European Dairy Farmers stormøde, der blev holdt i Rødkærsbro nær Viborg med deltagere fra hele landet samt udlandet

Godt 50 landmænd deltog i EDF-stormødet, der blev holdt i Rødkærsbro Hallen  i forlængelse af et bedriftsbesøg ligeledes ved Rødkærsbro, om formiddagen. Foto: John Ankersen

Udviklingen går med stormskridt i disse år, både i samfundet i det hele taget – men i den grad også i landbruget og dermed også hos mælkeproducenterne herhjemme, såvel som i udlandet.

Netop fremtidens teknologi var hovedemnet for stormødet forleden hos European Dairy Farmers, EDF, der blev holdt i Rødkærsbro efter en formiddag med bedriftsbesøg på Fårup Overgaard hos formanden for EDF i Danmark, Sjoerd Ydema – ligeledes ved Rødkærsbro nær Viborg.

Stormødet var åbent for både EDF-medlemmer og alle andre interesserede, og godt 50 deltagere fra hele landet deltog i mødet, der blev holdt i Rødkærsbro Hallen.

Målet med mødet var, at de danske landmænd, der er medlemmer i EDF-netværket, kunne blive skarpere på, hvordan deres bedrifter fremadrettet kan optimeres ved hjælp af ny teknologi – både i relation til effektivisering, produktivitet og omkring dyrevelfærd

Nye tech-løsninger på vej

Thomas Andersen er specialkonsulent hos Seges, og han var blandt indlægsholderne i forbindelse med stormødet.

Han gennemgik mange af de tech-løsninger der findes i landbruget og for mælkeproducenterne – både de tech-løsninger, man allerede kender og bruger nu, og nogle af de mange, der er på tegnebrættet.

- Vi skal nørde ”dimser”. Vigtigst af alt er dog – kan det bruges hjemme hos jer?, lød indgangsspørgsmålet fra Thomas Andersen.

Herefter gennemgik han forskellige teknologier omkring overvågning og udpegning af dyr, aktivitetsmåler og kameraovervågning.

Og så ellers et kig ind i en måske ikke så fjern fremtid, hvor kunstig intelligens ventes at revolutionere i de kommende år. En teknologi, som Thomas Andersen vurderer ville have potentiale omkring at finde mønstre i data fra for eksempel sensorer, marksystemer, udfodringssystemer, databaser (slagteri, mejeri, dyrlæge, reproduktion, foder og mark) – og hvor teknologien ville kunne bruges til automatisk separation af dyr i forhold til dyr, mælk og kød.

- Spørgsmålet er – får vi lov i Danmark? Det tror jeg ikke, konstaterede Thomas Andersen.

Der er nemlig både på nationalt som EU-plan regler omkring dataindsamling og behandling.

Det samme gælder Virtual Fencing, hvor man via et virtuelt hegn kan afgræsse med køer, hvor der er gps på hver ko med signal, der afgrænser, hvor den må afgræsse.

- I Norge er der afprøvning af ”Nofense Grazing”, mens der på Fanø er forsøg med naturafgræsning med ”Virtual Fencing”, men ellers er det ikke lovligt i Danmark, konstaterede Thomas Andersen

Tech-erfaringer fra Tyskland

Claus Luerssen er en ung 29-årig landmand fra det nordlige Tyskland, der er uddannet landmand og på vej til at overtage sin fars kvægbedrift, som han siden 2017 har været medejer af.

Bedriften Rischenhof KG er en kvægbedrift med 850 køer, 400 hektar fordelt på 240 hektar majs og 160 hektar græs, og foruden Claus og hans far beskæftiger 17 ansatte, der udgør 14 fuldtidsstillinger.

Også hér har teknologien for længst vundet indpas på bedriften, der foruden mælkeproduktion også har produktion af biogas, foder og frø.

Teknologien bruges til kontrol af produktionen, hvor ugentlige rapporter giver dokumentation omkring fodermanagement, mælkeproduktion, dyresundhed, reproduktion og arbejdsgange på bedriften.

Nogle af de teknologiske værktøjer, der benyttes er CowConnect, VAS Dairy Comp og CowManager.

- Og så må vi ikke glemme de grønne excel-ark – det er de allervigtigste, lød det med et smil på engelsk fra Claus Luerssen.

Mottoet for bedriften er også engelsk – nemlig ”Keep it simple”, som Claus Luerssen forklarer med at al teknologi og kommunikation bedriften skal være let at forstå for alle ansatte, uanset forudsætninger.

Læs også