Køer kan lære at æde skræpper

Et studie har vist, at køer ved tilvænning kan lære at afgræsse, og dermed bekæmpe skræpper i marken.

Bekæmpelse af skræpper kan være vanskelig. Ikke og alene når man snakker økologisk drift, men også konventionel, hvor nogle oplever at det ikke har den ønskede effekt, hverken at sprøjte eller at omlægge arealet.

- Der er behov for alternative måder at bekæmpe eller kontrollere skræpperne på. Det gælder både hos de konventionelle landmænd, som i mange tilfælde ikke oplever at herbicider eller omlægning hjælper på skræppe udbredelsen, samt hos de økologiske landmænd, som ikke må bruge herbicider. Det gælder også hos de landmænd, som har naturpleje på områder, hvor der ikke må bruges herbicider eller omlægning af hele eller dele af arealerne, skriver Marianne Sjuve Seekjær på Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitets hjemmeside.

Køerne lærte at æde skræpper

Hun har gennem et studie undersøgt »Interaktioner imellem dyr og planter – med fokus på ukrudtsarten skræppe«. Og det har vist at køerne relativt simpelt kan lære at æde skræpper direkte på marken.

- Det viste sig at kreaturer, uanset race kan lære at æde skræpper. Metoden blev med succes testet på både intensive og ekstensive kødkvægsracer. De kreaturer, som lærte at æde skræpper i 2019, blev genbesøgt i 2021. Og det viste sig, at kreaturerne fortsat afgræssede skræpper og dermed havde skræpper som en del af deres fødepræference efter to indbindingsperioder på stald, forklarer Marianne Sjuve Seekjær.

Der var 10 kødkvægsbesætninger med i forsøget.

Langsom tilvænning

Kreaturer er fra naturens side rigide i deres fødepræferencer, men kan ved hjælp af en metode udvide deres fødepræference til at omfatte skræpper.

Metoden er en simpel tilvænningsmetode, som forløber over syv dage, hvoraf der de første tre dage bliver tildelt foder to gange dagligt, og de sidste fire dage bliver tildelt foder én gang dagligt. I løbet af forsøget introduceres forskellige foderemner som en snack for at udvide dyrenes fødevalg. Undervejs introduceres også ukrudtsarten, som ønskes afgræsset, så dyrene lærer smagen og teksturen at kende.

Metoden er oprindeligt opfundet af Amerikaneren Kathy Voth, som har arbejdet med at udvikle og afprøve metoden i 15 år

Stor andel skræpper

- Det tyder på, at den største succes opnås, hvis andelen af skræpper på marken er relativt stor. I de omtalte succesfulde forsøg udgør andelen af skræpper omkring 20 procent af markens areal. Herudover opnås de bedste resultater, hvis en flokleder, såsom en førerko eller tyr, viser interesse for skræpperne i trugene og er et af de dyr, som lærer at æde skræpper direkte på marken, forklarer Marianne Sjuve Seekjær.

Skræpper har et relativt højt indhold af oxalsyre. Hvis der samtidig med afgræsning af skræpper er andre foderemner såsom græs tilgængeligt, udgør oxalsyren ikke noget problem. (Oxalsyre i store mængder kan hæmme optagelsen af calcium fra mave-tarmkanalen, red.)

- Det viste sig, at kreaturer, uanset race, kan lære at æde skræpper 

Marianne Sjuve Seekjær, Aarhus Universitet

Læs også