Rapport sætter fokus på dyrevelfærden på tværs af lande

The International Dairy Federation (IDF) udgav i 2021 deres årlige udgave af »Animal Health Report« for 15. gang. Rapporten belyser, hvordan malkekvæg har det på tværs af grænser, når det gælder sygdom og dyrevelfærd.

Mælkeproduktion og dyrevelfærd i alle skalaer og overalt i verden bidrager til fødevaresikkerhed, og at man opnår en bæredygtig udvikling. Det slår The International Dairy Federation (IDF) fast i deres dyrevelfærdsrapport »Animal Health Report 2021«

Rapporten kommer rundt om emner som opstaldning, varmestress, indikatorer for mastitis, yversundhed og mælkekvalitet i 11 forskellige lande.

- IDFs dynamiske arbejde med malkekøers sundhed og velfærd understøtter en konstruktiv, videnskabsbaseret dialog inden for mejerisektoren og dets interessenter om den bedste tilgang til dyresundhed og -velfærd. Herunder implikationer for sygdomsforebyggelse og overvejelse af alle aspekter relateret til management i besætningen, fødevaresikkerhed, menneskers sundhed og mejeriteknologi, siger IDFs generaldirektør Caroline Emond.

Hun fremhæver endvidere, at rapporten bidrager til videns- og erfaringsudveksling blandt landene, som kan lære af hinandens løsninger vedrørende blandt andet sygdomsopsporing, mælkekvalitet, antimikrobiel brug og resistens.

Læs også