Danish Crown sætter fokus på det gode oksekød og biodiversitet

Danish Crown Beef lancerer koncepterne Premium Kvier og Friland Naturpleje, som skal være med til at fremtidssikre andelsejernes bedrifter samt leverancerne af slagtedyr.

I år får andelsejerne i Danish Crown Beef muligheden for at levere ind til de to nye koncepter Premium Kvier og Friland Naturpleje, som udover et ekstra tillæg til noteringsprisen rummer en række fordele – for både bedrift og besætning. Det oplyser Danish Crown i deres nyhedsbrev.

- Som andelsslagteri er det vores opgave at udtænke koncepter, som ikke alene passer ind i den politiske dagsorden eller flugter med de nyeste forbrugertendenser. Vi skal sørge for, at koncepterne er fleksible og kan rumme andelsejerne, mens vi ikke skal lægge unødige barrierer i vejen for deres muligheder for at drive deres virksomhed, siger Torben Nørremark, Chef for ejerservice I Danish Crown Beef.

Konceptet Premium Kvier løser ifølge Torben Nørremark udfordringen med det stigende antal kalve, som opstår fra 1. januar. Samtidig kan konceptet tage kampen op mod det importerede, røde oksekød, som finder vej til de danske kølediske. Efter planen skal Premium Kvie-konceptet udkonkurrere cirka 10 procent af det importerede kød for at skabe pladsen.

Konceptet, der efter planen starter op i butikkerne til august, henvender sig især til mælkeproducenter med plads til kvier i produktionen, slagtekalveproducenter, som gerne vil brede produktionen og enten har eller kender til tomme staldanlæg, samt de producenter, som gerne vil starte en produktion op udelukkende med Premium Kvier. Dyrene skal ved indlevering være mellem 18-30 måneder, oplyser Danish Crown.

Respekt for landmandens virkelighed

Også med konceptet Friland Naturpleje mener Torben Nørremark, at Danish Crown og andelsejerne imødekommer forbrugernes ønsker om kød med holdninger.

- Friland Naturpleje er for mig at se det tætteste, vi kommer på et fuldstændig optimalt kødkvægskoncept. Vi får svært ved at gøre kødkvæget klimaneutralt, så i stedet kigger vi ind i andre, bæredygtige elementer omkring dyrevelfærd med to hjerter – Fødevarestyrelsens Hjerteordning – og en indsats for at værne om biodiversiteten, siger han og fortsætter:

- Produktet tager udgangspunkt i detailhandlen og kundernes ønsker, så vi producerer for forbrugerne fremfor til dem – hvilket i sidste ende sikrer os en vægtig »license to produce«, da vi tager dyrevelfærd og biodiversiteten alvorligt.

Konceptet, der efter planen skal i butikkerne i første halvdel af 2022, er ifølge Danish Crown udformet med respekt for landmandens virkelighed. Det betyder blandt andet, at mange producenter – grundet kravene om tid på græs – vil kunne indgå i konceptet med få eller ingen ændringer i eksempelvis staldforhold.

Samtidig henvender konceptet sig især til andelsejere med arealer, de allerede i dag har dyr til at afgræsse, fremgår det af nyhedsbrevet.

Læs også