Anbefalingerne for mineral- og vitaminer er blevet opdateret

Anbefalinger for mineraler og vitaminer i NorFor er i sidste uge blevet opdateret, og især i tildelingen af mikromineraler er der sket ændringer.

Anbefalingerne fra makromineraler ændrer sig ifølge Seges Innovation relativt lidt, mens de oplyser, at der er lidt større relative ændringer for mikromineraler. Derudover er vitaminanbefalinger også ændret.

Flere af ændringerne er efter nye amerikanske anbefalinger, lyder det fra Seges Innovation i en meddelelse.

Makromineraler – mere natrium til goldkøerne

Seges Innovation angiver, at den daglige anbefaling for makromineraler samlet set ikke har ændret sig så meget.

Fosfor er således marginalt reduceret med en procent, mens anbefalingen for natrium til malkende køer er reduceret med 10 procent, hvilket svarer til omkring fem gram pr. dag.

Til højtydende køer lyder der nu en anbefaling om at øge calcium med seks procent – svarende til cirka 10 gram pr. dag, magnesium øges med cirka ni procent - svarende til cirka fire gram pr. dag), kalium øges med seks procent – svarende til cirka 12 gram pr. dag).

Natriumanbefalingen til goldkøer er fordoblet til nu otte gram pr. dag, mens klorid er øget med seks procent, hvilket svarer til fire gram pr. dag). Anbefalingen for svovl er uændret.

Mikromineraler – her er de største ændringer

Med hensyn til mikromineraler angiver Seges Innovation, at anbefalingen for jern er halveret for malkekøer, svarende til cirka 700 milligram pr. dag, mens det er uændret for opdræt og ammekøer.

Mangananbefalingen reduceres for malkende køer med 20 procent, svarende til 200 milligram pr. dag, mens det til goldkøer er uændret.

For zink øges anbefalingen for højtydende køer med 23 procent, svarende til 270 milligram pr. dag, mens anbefalingen til goldkøer er reduceret med 43 procent, svarende til 270 milligram.

Anbefalingen for kobber er reduceret med 25 procent for køer og opdræt fra 10 milligram pr. kg tørstof til 7,5 milligram pr. kg tørstof.

Anbefalingen for kobolt er fordoblet fra 0,1 til 0,2 milligram pr. kg tørstof.

Anbefalingerne for selen og jod har ikke ændret sig. Selenanbefalingen i NorFor er ifølge Seges Innovation lavere end de amerikanske normer, mens anbefalingen for jod til malkende køer er væsentlig højere i NorFor end de amerikanske anbefalinger, men fastholdes på grund af den store andel rapskager/-skrå i danske foderrationer, oplyser Seges Innovation.

Mere A-vitamin til de højtydende

Anbefalingerne for vitamintildeling er kun ændret inden for enkelte grupper af malkekøer og således ikke over en bred kam.

For højtydende køer er anbefalingen om A-vitamin for eksempel øget. D-vitamin til hele gruppen af malkende køer er forhøjet men uændret til goldkøer. Derimod øges E-vitamin til close-up goldkøer.

Minimumsgrænserne gælder ifølge Seges Innovation for tilsatte vitaminer, der findes i foderblandinger og mineralfoder.

Hold øje med enhederne

Seges Innovation anbefaler, at man holder øje med enhederne.

Mineraler, hvor minimumsgrænsen præsenteres således som en konstant koncentration pr. kg tørstof, er svovl, kobolt, selen og jod, og kobber.

De øvrige mineralanbefalinger er derimod angivet som det samlede daglige behov. Behovene er baseret på faktorer som kropsvægt, estimeret foderoptagelse, mælkemængde, foster og tilvækst.

Det nye er ifølge Seges Innovation, at der nu optimeres på foderrationens samlede indhold af mikromineraler jern, zink og mangan.

Det oplyses endvidere, at der som noget nyt angives maksimumsgrænser for koncentrationer (milligram pr. kg tørstof) af mikromineraler i rationerne (ifølge EU og NRC, 2006).

I Foderkontrol vises maksimumgrænsen for både koncentrationerne af makro- og mikromineralerne, lyder det fra Seges Innovation.

 

Læs også