Kødkvæget skal være mere synligt

For at fremme interessen og antallet af kreaturer på markerne og i den fynske natur lancerer Fyns Kødkvæg en ny facebook-gruppe. Og udvalgsmedlemmerne er parate med information og gode råd til både kommende kvægholdere og kolleger.

Desværre er der blevet længere mellem limousinerne, Hereford-dyrene, de langhårede skotter eller de øvrige kødkvægracer på de fynske græsmarker og enge. Antallet er kødkvæg er faldende på landsplan, og det til trods for, at der er stigende fokus på unikke, lokalproducerede fødevarer og pleje af naturen med græssende kvæg samtidig med, at flere unge familier flytter på landet med en drøm om at have dyr gående på deres landejendom.

Den tendens og mulighederne for at vende udviklingen har udvalgsmedlemmerne i Fyns Kødkvæg tænkt sig at gøre noget ved. Endda helt på frivillig basis og med en entusiasme som lyser i øjnene på de fire fynske kødkvægsfolk, mens de fortæller om deres planer.

- Vi vil gerne hjælpe både de nye, som har lyst til at anskaffe sig dyr, men også vores kolleger, der måske bøvler med de mange regler eller andre udfordringer i dagligdagen. Og vi vil gøre en ekstra indsats for at understøtte de lokale raceforeninger, som har svære tider. De mister medlemmer, har svært ved at tegne nye, måske kører på lavt blus eller lokalforeningen er nedlagt. Derfor håber vi at kunne hjælpe til at få flere med i foreningerne, og også gøre noget for de avlere, hvor der ikke findes en lokalforening, påpeger formanden for Fyns Kødkvæg, Jytte Schaldemose. fra Jersore.

- Det er tiden nu, at vi træder i karakter for at give kødkvæget på Fyn et løft, lyder det samstemmende omkring bordet, da fire ud af udvalgets i alt fem medlemmer er samlet hos familien Brems i Lindved.

Facebook-gruppe

Fynsk Kødkvæg, som de nu har valgt at kalde Fyns Kødkvæg, er et udvalg under Fynsk Kvæg og under Dansk Kødkvæg i Seges-regi. Herfra fås et hensygnende tilskud til udvalgets drift og arrangementer.

Derfor er det på frivillig basis, at udvalget vil skabe mere synlighed, blandt andet gennem en nyoprettet facebook-gruppe, hvor man ved at søge på »Fyns Kødkvæg« vil kunne hente nyhedsbreve fra Dansk Kødkvæg og andre nyttige informationer.

- Vi håber at få mange følgere, og at vores fynske kolleger vil være aktive og bidrage med input. Samtidig bliver der rig mulighed for at spørge ind til stort og småt i dagligdagen med sine dyr, understreger Klaus Brems.

Opstartshjælp

Samtidig er udvalget altid parate med gode råd, hvis man har tanker om at starte op som kvægholder.

- Vi bruger gerne tid på at hjælpe folk, så de kommer bedst muligt i gang, påpeger Jytte Schaldemose, og fortæller om nylige besøg hos en familie, som ville anskaffe sig en kvie og en tyr, og et andet sted, hvor ønsket var flere dyr til afgræsning af et større netop indkøbt naturareal.

- Det endte med en ko og kalv, hvilket er en god start for de fleste, og i det andet tilfælde ni yngre galloway-dyr til naturplejen.

Rådgivning og politik

Udvalget stiller sig også til rådighed, hvis der er et akut rådgivningsspørgsmål.

- Enten kan vi ud fra vores viden og erfaring fra egen bedrift forhåbentlig hjælpe, eller også henvise til andre i vores netværk. Det gør vi rigtig gerne, understreger Klaus Brems.

Også på den politiske front er Fyns Kødkvæg aktive. Seneste eksempel er ændringerne i reglerne om markskydning, som blev udløst af fødevareministerens besøg i en fynsk besætning med naturpleje sidste efterår.

- Der kommer løbende nye regler, men også flere midler til naturpleje. Det følger vi op på, og informerer på vores nye facebookplatform, påpeger Jytte Schaldemose.

Fyns Kødkvæg

● Fyns Kødkvæg, tidligere Fynsk Kødkvæg, er et udvalg under Fynsk Kvæg. Udvalget er repræsenteret med formanden i Dansk Kødkvæg

● På årsmødet i januar vælges fem udvalgsmedlemmer. De nuværende medlemmer er Jytte Schaldemose, Jersore (formand), Klaus Brems, Lindved, Margith Bjerre, Labølle, Mike Brems, Lindved, og Trine Mehlsen, Gestelev

● Fyns Kødkvæg arrangerer Kødkvægets Dag i maj og sommerudflugt i august/september. Desuden ydes rådgivning til fynske kødkvægfolk, og senest er oprettet facebookgruppe

Læs også