Flere økologer forsøger med holdopdelt afgræsning

En særlig form for afgræsning blandt økologiske mælkeproducenter er ifølge rådgiver ved at komme på mode.

Flere økologer forsøger i år med såkaldt leder-følger-afgræsning for at fastholde holdopdeling af køerne også i afgræsningssæsonen. Det skriver Solvejg Horst Petersen, kvæg- og strategirådgiver, ØkologirådgivningDanmark i ØkoNu.

For at hente så meget på marken som muligt, har flere økologiske mælkeproducenter ifølge Solvejg Horst i år planlagt afgræsningen ud fra leder–følger-systemet.

Et system, hvor én gruppe græsser i dagtimerne, og den anden gruppe er ude om aftenen og græsser i skumringen og de tidlige morgentimer.

- Princippet i leder-følger-afgræsning er, at de køer, som har det største energibehov, afgræsser folden først, men de græsser den ikke i bund, forklarer Solvejg Horst Petersen og fortsætter:

- Samme døgn eller dagen efter afgræsses samme mark af en gruppe dyr, som stiller lavere krav til fordøjeligheden af foderet. Deres opgave er at »rydde op« og græsse folden i bund.

Kun én grundration på stald

Solvejg Horst Petersen peger på, at der vil være forskel i fordøjeligheden af det græs, de to hold optager. Ledergruppen får det bedste, og følgerholdet får græs med lidt lavere fordøjelighed.

- Det kan for eksempel være malkekøer i ledergruppen og store kvier eller senlakterende køer som følgerhold, men det kan også udnyttes i besætninger med holdopdeling af køerne, uddyber Solvejg Horst Petersen og tilføjer:

- Typisk vælger man at lade gruppen af nykælvere og højtydende græsse først, og lade gruppen af senlakterende og slagtekøer være følgerholdet, som rydder op på marken samme dag eller dagen efter.

Dermed vil man kunne nøjes med én grundration på stald, hvilket ifølge rådgiveren er praktisk, da der skal blandes mindre foder i sommerhalvåret, og alligevel kan man differentiere energitildelingen i de to grupper.

Velfærden opretholdes

Solvejg Horst Petersen peger på, at hvis køerne er delt i to hold, kan man med fordel lade den mest følsomme gruppe af højtydende og nykælvere være på stald i dagtimerne, så de er ude om natten imellem aften og morgenmalkningen.

- Det giver mulighed for at opretholde en høj velfærd uden unødig varmestress til den mest udsatte gruppe af køer, understreger hun og fortsætter:

- Samtidig har det den sidegevinst, at gruppen af køer, som er ude om natten, er ude på de tidspunkter af døgnet, hvor køerne naturligt vil afgræsse allermest.

Flere folde er et krav

Vil man praktisere leder-følger-systemet, kræver det ifølge Solvejg Horst Petersen, at der etableres flere folde, så dyrene kan tildeles en ny fold hver dag og sikres en optimal græsoptagelse.

- Når man har et afgræsningssystem, hvor en del af dyrene er på stald i dagtimerne, er det vigtigt, at der foreligger en afgræsningsplan, hvori princippet og argumenterne for valg af system er begrundet, fastslår Solvejg Horst Petersen og tilføjer:

- Alternativt skal du dagligt føre en logbog, hvor det er noteret, hvorfor dyrene er på stald i dagtimerne.

Læs også