Limousiner i fremgang og fulde af optimisme

Dansk Limousine Forening kan glæde sig over medlemsfremgang og stigende interesse for foreningens arbejde.

Forleden deltog 60 personer i Dansk Limousine Forenings generalforsamling, som blev afholdt på Hotel Bredehus i Bredsten.

Generalforsamlingen betød traditionen tro beretninger fra bestyrelse og udvalg. Der var god og konstruktiv debat om beretningerne, inden det var tid til valg til bestyrelsen og udvalg.

Efter generalforsamlingen var de fleste af deltagerne med på Runkenbjerg med flot udsigt over Vejle Ådal, inklusive den del af Boje Vognstrups limousinebesætning, som afgræsser i området. Afslutningsvis var der grillhygge på en nærliggende ejendom.

Fuld af optimisme

Formand, Søren Grunnet, avlsudvalgsformand Lene Black Sinkjær, aflagde beretninger for det forgangne år, mens regnskabet for 2021 blev gennemgået af Michael Ohnemus fra Søhøjlandets Regnskabskontor.

Formandens beretning var fuld af optimisme ovenpå det nyligt afviklede jubilæumsarrangement med både auktion og dyrskue. Foreningen fik i den forbindelse fem nye medlemmer, mens otte nye udstillere fik smag for også at deltage på de kommende dyrskuer.

Dansk Limousine Forening kom ud af 2021 med et overskud på 45.532 kroner.

Danske Bøffers Online direkte kødafsætning

Repræsentant for konceptet Danske Bøffer, Ejvind Svejstrup, konstaterede, at limousinekødet desværre ikke ”sælger sig selv”, i det omfang, som man havde forventet via konceptet Danske Bøffers direkte kødafsætning til forbrugerne.

Han fortalte blandt andet, at konverteringsraten (= den procentdel af de hjemmesidebesøgende, som rent faktisk køber kød via webshoppen) er meget lav.

Derfor har Danske Bøffer søgt - og fået tilsagn om - tilskud til et strategisk rådgivningsforløb via SMV Food programmet.

- Ved at få folk helt udefra til at kigge os over skulderen så kan vi forhåbentlig blive klogere på hvad vi gør forkert omkring online-salget, lød det fra Ejvind Svejstrup.

Genvalg til bestyrelsen

To bestyrelsesmedlemmer var på valg. Genvalgt blev Camilla Jessen, Horsens og Else Merete Ebbensgaard, Ulfborg

Følgende tre bestyrelsesmedlemmer: Søren Grunnet, Billund - Lene Black Sinkjær, Spjald og Boje Vognstrup, Vejen var ikke på valg i år.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Grunnet som formand og Lene Black Sinkjær som næstformand.

Allan Kragh Madsen og Poul Nygaard blev genvalgt til avlsudvalget. Allan Lorentzen, Susanne Jessen og Karoline Ravn blev genvalgt til PR- og aktivitetsudvalget.

Læs også