Procedure for besætninger med B-streptokokker

Få Landbrugsinfos overblik over procedurer for, hvordan besætninger med B-streptokokker bedst håndteres.

Seges og Fødevarestyrelsen har gennem tiden løbende været i dialog om, hvordan besætninger med B-streptokokker skal håndteres i fremtiden. Det er et stort ønske fra erhvervet at begrænse spredning mest muligt, selvom der er stor forskel på, hvordan det kliniske billede er i den enkelte besætning, skriver Landbrugsinfo.

Resultater fra forskellige projekter med fokus på B-streptokokker indgår i dialogen med både Fødevarestyrelsen og Den Danske Dyrlægeforening om en løsning for de smittede besætninger.

Et tiltag som allerede er iværksat, er ændring af vejledningen om b-streptokokker.

Proceduren for statusskifte ved smitte

I dag udpeges besætninger, som er smittet med B-streptokokker, typisk på baggrund af tankmælksprøver udtaget i forbindelse med Seges’ overvågningsprogram. På nuværende tidspunkt udtages der prøver til overvågning to gange årligt.

Derudover kan besætningen skifte status, for eksempel ved indkøb af køer fra en besætning, som er smittet med B-streptokokker, til en mælkeleverende besætning. Det vil medføre, at modtagerbesætningen registreres som smittet.

Man kan også skifte status efter dyrkninger på enkeltdyr, som er positive for B-streptokokker indberettet til kvægdatabasen. Samtidig vil PCR prøver, som indberettes med en CT værdi under 30, også udløse et statusskift, skriver Landbrugsinfo.

Sådan frikendes en besætning for b-streptokokker

Besætningen kan frikendes for B-streptokokker efter undersøgelse af enkeltkirtler på samtlige malkende køer med negativt resultat. Alle prøver skal udtages samme dag.

Man kan også frikendes efter udtagning af samleprøver af malkende kirtler på samtlige køer med negativt resultat. Her skal alle prøver også udtages samme dag.

En frikendelse kan også ske efter undersøgelse af fire prøver af leverandørmælk med minimum 30 og maksimalt 45 dages interval, hvor alle resultaterne er negative.

- Du kan følge op på din status for B-streptokokker i DMS. Når der kommer resultat af tankmælksprøver, ligger svaret under Dagligt overblik – Aktuelt. Klikker man på prøvesvaret, vil det være angivet som »påvist« eller »ikke påvist«, lyder det fra Landbrugsinfo.

Derfor er B-streptokokker svære at komme af med

Sanering mod B-streptokokker byder på flere praktiske og følelsesmæssige udfordringer. Den primære grund til, at det er så utroligt svært at komme af med B-streptokokker, er naturligvis, at infektionen er yderst smitsom. B-streptokokker kræver tre negative mælkeprøvesvar inden for 10-12 dage, før man kan erklære en ko sandsynligvis fri, da den ikke udskiller smitstoffer kontinuerligt. I den tid skal koen holdes adskilt fra øvrige dyr, og det kan selvsagt give massive, praktiske udfordringer.

Det er enormt omkostningstungt og kræver utrolig meget systematik at sanere mod B-streptokokker. Så man skal virkelig gøre sig klart, om man har ressourcerne til det både økonomisk, menneskeligt og mandskabsmæssigt, før man kaster sig ud i det, råder Landbrugsinfo.

- Det bedste råd mod B-streptokokker er helt at undgå, at de kommer ind i besætningen, lyder det.

Statustal for B-streptokokker

Man skal have styr på tre tal, før man kaster sig ud i at tale om status på B-streptokokker. Seges oplever jævnligt, at der er forvirring om status på B-streptokokker. Det er meget forståeligt.

I Danmark opererer vi nemlig med tre forskellige tal for B-streptokokker. De tre tal for B-streptokokker er følgende:

  • Antal mælkeleverende besætninger, som var positive ved den seneste overvågning

  • Antal mælkeleverende besætninger, der står registreret som positive for b-streptokokker

Dette tal vil ikke være det samme som det første, idet nogle besætninger vil teste negativt, hvis man eksempelvis er godt i vej med en sanering, hvor den negative status imidlertid endnu ikke er registreret i forbindelse med overvågningen. Disse besætninger opfordres til at kontakte Seges for at få udtaget tre ekstra prøver med henblik på at blive registreret fri og taget af registeret.

  • Antal ejendomme, der står registreret som positive for b-streptokokker

Dette tal indeholder ejendomme, som ikke har malkende køer, eksempelvis ejendomme med goldkøer fra en positiv besætning, eller ejendomme hvor køerne er solgt, men hvor der stadig står kvier fra en positiv besætning.

(Kilde: Landbrugsinfo)

Hvad er B-streptokokker

  • B-streptokok infektion hos kvæg er en infektion i mælkekirtlen (yverbetændelse, mastitis), der oftest er mild og uden synlige kirtelforandringer.

  • B-streptokok-infektionen forbliver oftest i yveret og er derfor årsag til dårlig mælkekvalitet og bakterier i mælken.

  • Bakterierne dræbes ved normal pasteurisering af mælk.

  • Infektionen blev før i tiden kaldt smitsom yverbetændelse.

  • Bakterierne kan spredes til andre køer ved malkearbejdet, og en målrettet indsats med generel høj hygiejne og smitteforebyggelse har reduceret forekomsten i Danmark til omkring 5 procent.

(Kilde: Landbrugsinfo)

Læs også