Vaccination af slagtekalve spiller en større rolle

Infektionssygdomme har stor betydning for både produktiviteten og sundheden i slagtekalvebesætninger. Der er mange forhold at tage hensyn til i bestræbelserne på en høj dyrevelfærd i besætningerne og her kan vaccination komme til at spille en større rolle fremadrettet.

Selvom kalvene har fri adgang til vandkopper, er der mange af de nye kalve, som ikke ved hvordan en vandkop fungerer eller er særlig vilde med at drikke det iskolde vand. Opsæt derfor ekstra trug så der kan tildeles lunkent vand tilsat elektrolyt.

Af Christina V. Hansen, Slagtekalverådgivning ApS

Der er meget fokus på dyrevelfærd, og det er vi rigtig gode til i Danmark sammenlignet med mange andre lande, men vi kan blive endnu bedre.

Vaccination har til formål at højne besætningsimmuniteten med henblik på at nedbringe omfanget af lungebetændelse og andre luftvejslidelser i besætningen, samt at nedsætte risikoen for større udbrud i besætningen med høj dødelighed til følge.

Forbruget af antibiotika er et af fokusområderne, som skal tages alvorligt og hvor vaccination i de fleste tilfælde kan bidrage til et lavere forbrug. Flere besætninger kan blive bedre til at vaccinere tidligere end de før har gjort, gerne inden høst i stedet for efter høst, hvor det allerede kan være for sent.

Der opnås den bedste effekt ved at sikre, at der vaccineres mod det rigtige, hvis der vaccineres hele året rundt i stedet for kun i vinterhalvåret. Husk på at influenza også kan ramme de store kalve, som nødvendigvis ikke er blevet vaccineret ved indsættelse – start derfor i god tid.

Det skal pointeres, at vaccination selvfølgelig ikke løser alle problemer. Det skal derfor vurderes individuelt for den enkelte besætning, hvorvidt det kan gøre en forskel, men det gør det de fleste steder.

Konsekvensen ved ekstreme vejrforandringer

Vejrforhold har ændret sig en del de sidste 10-20 år, og dage med let frost er der kun blevet færre af. Let frost kan være en fordel for kalvene i begrænset omfang, da det kan være med til at holde sygdomsniveauet nede, så længe kalvene ikke fryser, og de får den energi, de har behov for.

Modsat giver det fugtige vejr anledning til mere lungebetændelse, og det begynder allerede kort tid efter høst og varer indtil næste forår. Der opleves generelt flere ekstreme vejrforandringer. Det har ligeledes stor betydning for kalvene, når eksempelvis vejrtemperaturen på kort tid kan skifte med op til 15 grader, eller når tørke rammer planteproduktionen hårdt og øger risikoen for dannelse af mykotoksiner.

Mykotoksiner i foderet kan få store konsekvenser for kalvenes sundhed og tilvækst. Globale opvarmninger er forklaringen på vejrforandringerne, som i større grad påvirker det danske landbrug.

Færre men større besætninger

Slagtekalvebesætninger bliver der færre af, men de bliver til gengæld større. Derved øges risikoen for sygdom og et højere antibiotikaforbrug, når udfordringen med store besætninger er, at kalvene kommer fra mange forskellige leverandører.

Dog ser vi umiddelbart ikke en direkte sammenhæng mellem flere kalve på stald og en højere dødelighed og/eller antibiotikaforbrug – landmænd er generelt blevet endnu dygtigere til at producere slagtekalve med høj dyrevelfærd.

Vaccinering er dyrt – det er alternativet også

Vaccination er ikke billig, og det skal gerne være muligt at kompensere for det ved et lavere medicinforbrug, færre døde kalve, højere tilvækst og mindsket arbejdskraft i forbindelse med medicinering mm. MEN hvad kan der ske, hvis du ikke vaccinerer?

Vaccination koster cirka 70 kroner pr. kalv. Det kan hurtigt tjene sig hjem, hvis besætningen rammes af influenza, hvor både små og store kalve dør, og hvor der behandles utrolig mange kalve hver dag i 3-4 uger. Derudover vil det påvirke tilvæksten og sundheden lang tid efter, faktisk helt indtil slagtning, hvis kalvene får kroniske skader på lungerne. I projektet Frontløberne har LVK dyrlægerne i samarbejde med MSD opnået øget tilvækst på 36 gram pr. dag i de slagtekalvebesætninger, som vaccinerede kalvene.

Den øgede tilvækst resulterede i en merværdi af kalven på 108 kroner, og dermed er vaccinen betalt. Der findes flere forskellige vacciner på markedet, som dækker mod noget forskelligt. Sørg for at få taget analyser af kalvene og snak med din dyrlæge eller rådgiver om, hvad der er den bedste løsning i din besætning.

Generelt oplever flere producenter, at vaccination er med til at forbedre sundheden generelt i besætningen – kalvene bliver ikke nær så dårlige, når de bliver syge. Vaccinering skal mere ses som en forsikring – du har den, men du ved ikke, hvornår du får brug for den.

Alternative løsninger

Infektionssygdomme har stor betydning for både produktiviteten og sundheden i slagtekalvebesætninger, så der arbejdes hele tiden på at undersøge og afprøve andre måder at forbedre sundheden og dermed dyrevelfærden i slagtekalvebesætninger.

Enkelte forsøger sig med at få kalvene vaccineret en uge inden indsættelse, enten ved selv at køre ud og vaccinere kalvene hos leverandørerne, eller ved at få leverandørerne til at vaccinerer kalvene mod betaling for vaccinen.

Derudover er der nogle, som forsøger at indsætte kalve efter leverandørnummer. I begge tilfælde er der opnået gode resultater, og det kan der høres meget mere om til vores Kursus for slagtekalveproducenter til januar 2023 – se det fulde program på www.slagtekalve.dk.

 

Læs også