Ledelse kan gøres enkelt

Ledelse handler om tillid, ansvar og motivation. Du skal finde dine egne værdier og mærke efter, hvordan du gerne vil udføre ledelse på din bedrift.

Kunsten er at få medarbejderne til at mærke, at lederen har tillid til, at de kan klare opgaverne selv, men samtidig skal man være i nærheden, hvis de får brug for hjælp. Fotos: KvægXperten Motivationen starter allerede ved oplæring af medarbejdere. Vi skal fange medarbejderens opmærksomhed.

Af Vibeke Fladkjær Nielsen, kvægrådgiver ved KvægXperten

Mange ynder at gøre ledelse til noget meget kompliceret og pakke det ind i en masse fine ord, så ingen helt forstår, hvordan det skal udøves i praksis. Lad os skære det ind til sagens kerne. Kort sagt kan man ikke sige noget om, hvad god ledelse er. For ledelse er meget individuelt. For nogle virker en bestemt ledelsesform, mens der for andre er en anden form, der passer bedre. Derfor kan vi heller ikke lave en guide, som man bare skal følge, for at blive en »god leder«, for ledelse handler i hovedtræk om to ting:

• Dig som leder og dine værdier

• Dine medarbejdere og deres personlighed og behov

I først omgang handler det om at finde frem til dine egne værdier og mærke efter, hvordan du gerne vil udføre ledelse på din bedrift. Det er kun dig, som leder af bedriften, der ved det og kan sætte ord på det. Derudover skal den nye generation af medarbejdere ledes med mere fokus på deres personlighed og behov. Det samfund, den nye generation er vokset op i, er ikke det samme, som generationerne før dem.

Tillid, ansvar og motivation

På kvægbedrifterne har vi tre store udfordringer i dag:

1. At få rekrutteret de rigtige medarbejdere og få dem til at blive på bedriften

2. At motivere hver enkelt medarbejder med hver deres personlighed, behov og anciennitet på bedriften

3. Tilvænning til den nye generation af medarbejdere, som har behov for at blive anerkendt og støttet

For at kunne arbejde med disse tre store udfordringer, er der nogle helt overordnede ting, man som leder skal arbejde med:

• Tillid til medarbejderne

• Giv ansvar til dine ansatte

• Kunne motivere alle medarbejderne

Tillid til, at medarbejderen kan klare opgaven

Kunsten er at få medarbejderne til at mærke, at lederen har tillid til, at de kan klare opgaverne selv, men samtidig skal man være i nærheden, hvis de får brug for hjælp. Lederen skal lytte opmærksomt og stille spørgsmål, så medarbejderne oplever lederen som en sparringspartner, der er hjælpsom og som hjælper med at nedbryde et problem, eller som gør en opgave forståelig.

Ansvar og rette udfordringer

Som leder skal du kunne læse dine medarbejdere og give hver medarbejder præcis de rette udfordringer. Du skal insistere på, at selv de medarbejdere, som ikke ønsker det, skal tage ansvar. Derudover skal du sætte overliggeren lidt højere, end medarbejderne selv tror, de kan. Og så skal du støtte dem og sørge for, at de også lykkes med ansvarsopgaverne.

Motivere medarbejderne

Motivationen starter allerede ved oplæring af medarbejdere. Sidemandsoplæring er den mest brugte metode indenfor landbrug. For at det skal fungere optimalt, så kræver det at den adfærd, vi gerne vil have medarbejderne skal efterligne, skal fange deres opmærksomhed og interesse. Derfor er det vigtigt, at man er opmærksom på, at arbejdsgangene, vi gerne vil lære medarbejderen op i, skal fange deres opmærksomhed. Det er ikke nok for os som mennesker blot at observere, hvad andre gør, og dermed lære det. Vi skal se belønningen eller forstå konsekvenserne af den arbejdsgang, vi skal udføre, før vi lærer den ordentligt.

Derfor skal vi som ledere gøre meget ud af:

• Hvad det er for en arbejdsopgave, der skal laves

• Hvordan den skal laves og udføres i praksis

• Hvorfor det er vigtigt at udføre arbejdsopgaven således. Det faglige argument og forståelsen af konsekvenserne af arbejdsopgaven

Hvis medarbejder har svært ved at forstå opgaven, er det din opgave at forklare opgaven, så medarbejderne forstår den. En opgave kan ikke misforstås, men måden den bliver forklaret på kan misforstås, og derved er det din opgave som leder at få budskabet igennem, og nogle gange kan det kræve, at man øver sig i at forklare opgaver på flere forskellige måder.

Når du kommunikerer åbent og lytter til dine medarbejderes idéer, vil de føle, at de er en vigtig del af bedriften, og det skaber motivation. Jo mere du kan informere dine medarbejdere og involvere dem – desto bedre.

Læs også