Antibiotikaforbruget til køer og kalve falder

Flere års stigning i forbruget af antibiotika til kalve er vendt til et fald. Køerne behandles også stadig mindre.

Der lød en kæmpe ros til danske kvægbrugere fra sektordirektør Ida Storm i årets beretning på kvægkongres 2023. Antibiotikaforbruget til kalve og ungdyr er nemlig faldet med ikke mindre end 16 procent fra 2021 til 2022 målt i kg aktivt stof. Dermed er antibiotikaforbruget til kalve og ungdyr det laveste i fem år. Målt i dyredoser er forbruget faldet med seks procent fra 2021 til 2022.

- For kalve og ungdyr har vi en rigtig positiv udvikling i antibiotikaforbruget. Det er så dejligt at se, og jeg kan kun opfordre til at fortsætte det gode arbejde med at forbedre kalvepasningen, lød det fra Ida Storm.

Og noget tyder på, at der for alvor er kommet fokus på kalvemanagement i de danske kvægbesætninger. I beretningen blev også nævnt den store tilslutning til kurserne »Care for calves« målrettet udenlandske kalvepassere.

Samtidig var de to faglige sessioner på kongressen med flest tilmeldte om henholdsvis god råmælk og opstaldning af kalve.

Brug DMS til opfølgning på kalve

I beretningen opfordrede Ida Storm til at bruge værktøjer i DMS til at følge yderligere op på kalvenes sundhed.

- Der er lavet mulighed for at registrere og analysere kalvenes immunisering og for at følge og benchmarke sit antibiotikaforbrug. Det er rigtigt vigtige nøgletal for både mælkeproducenter og de slagtekalveproducenter, der aftager kalve, lød det fra sektordirektøren.

Sundere køer med mindre antibiotika

Hos køerne fortsætter flere års flot fald i forbruget af antibiotika, hvilket også fik rosende ord med på vejen.

- Forbruget af antibiotika til køer er faldet markant. Kæmpe ros herfra for, at I har taget de nye tilgange til mastitisbehandling til jer. Det kan ses, lød det anerkendende fra Ida Storm.

Forbruget af antibiotika til køer er faldet med 12 procent fra 2021 til 2022 målt i kg aktivt stof. Og det er sket samtidig med et bemærkelsesværdigt flot fald i tankcelletallet, der i januar 2023 nåede ned på historisk lave 165.000.

- Det er fantastisk at se den store forskel, som en langsigtet indsats med tæt samarbejde mellem flere parter i kvægklyngen fører med sig, roste Ida Storm fra scenen i Herning.

 

Læs også