Forebyg mælkefeber hos goldkøer på græs

Fokus på mineralforsyning og på CAB i goldrationen kan være med til at forebygge mælkefeber hos ældre økologiske malkekøer på græs.

Det kan lade sig gøre at minimere risikoen for mælkefeber i afgræsningssæsonen. Det slår Innovationscenter for Økologisk Landbrug fast i en artikel.

Ældre køer får mælkefeber omkring kælvning, når deres stofskifte ikke kan modstå det store træk af calcium til mælkeproduktion.

Mælkefeber forekommer i den kliniske form, hvor koen bliver lammet og går ned, men også subklinisk mælkefeber – som rammer langt flere køer – kan give koen en dårlig start på laktationen og øget risiko for tilbageholdt efterbyrd og børbetændelse.

Køerne skal forberedes på deres kommende calcium-udfordring i ugerne før de kælver, og her kan der være særlige udfordringer, når goldkøerne er på græs.

Derfor understreger Innovationscenter for Økologisk Landbrug, at man to til tre uger før forventet kælvning med fordel kan have fokus på følgende punkter:

 • Goldkøer bør gå på vedvarende græsarealer og undgå arealer med en høj andel kløver
 • Fodermidler med højt indhold af kalium undgås – herunder arealer, som er gødsket med kalium
 • Lav CAB-værdi (Cation Anion Balance) i rationen gennem fodervalg og eventuelt tilskud af sure salte
 • Arealer med en høj andel kløver undgås
 • Restriktiv afgræsning med et begrænset antal timer på græs pr. døgn eller et mindre areal pr. dyr suppleret med staldfoder (goldkoration)
 • Mineraler svarende til 100 gram goldmineraler pr. ko pr. dag. Vær især sikker på, at de får magnesium nok
 • Pænt huld, ikke for tynd – ikke for tyk (huldscore 3,0-3,5)

Pas ekstra godt på risikokøerne

Der er ifølge Innovationscenter for Økologisk Landbrug særlig høj risiko for at udvikle mælkefeber hos køer som:

 • Kælver for mindst tredje gang
 • Har haft et langt kælvningsinterval
 • Tidligere har haft mælkefeber
 • Er i højt huld (> 3,50)

Supplerende calcium og tempereret vand ved kælvning kan være en rigtig god ide at give disse køer for at undgå mælkefeber og følgevirkningerne af sygdommen.

Også oralt tilskud af calcium (som er godkendt til økologisk produktion) er oplagt til behandling af køer i risikogruppen.

Læs også