Ny undersøgelse: Reducerer afgræsning køernes metanudledning?

Seges Innovation vil undersøge, om danske køer på græs udleder mindre metan, end køer, der fodres på stald. I så fald peger de på, at det kan være et billigt virkemiddel til at sænke mælkens klimaaftryk.

- Hvis vi kan dokumentere, at metanudskíllelsen er lavere hos græssende køer, kan det blive et oplagt og billigt virkemiddel for økologiske besætninger til at sænke mælkens klimaaftryk, fordi deres køer jo afgræsser i forvejen, siger chefkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen fra Seges Innovation. Arkivfoto: Line Brusgaard

Udenlandske undersøgelser har vist, at køer på græs udleder 20-30 procent mindre metan, end køer der fodres på stald. Nu vil Seges Innovation undersøge, om de samme resultater kan findes hos danske køer på danske græsmarker. Det oplyser de i en meddelelse på Landbrugsinfo.

Det er chefkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen, som står i spidsen for undersøgelsen, og han er spændt på resultatet.

- Hvis vi kan dokumentere, at metanudskíllelsen er lavere hos græssende køer, kan det blive et oplagt og billigt virkemiddel for økologiske besætninger til at sænke mælkens klimaaftryk, fordi deres køer jo afgræsser i forvejen, siger han og fortsætter:

- For nogle konventionelle besætninger kan afgræsning også blive mere attraktivt afhængigt af, hvor stor en reduktion vi kan dokumentere for køer på græs.

Effekt af græskvalitet og timer på græs

Ifølge Nicolaj Ingemann Nielsen har de udenlandske undersøgelser vist store sæsonudsving i den metanreducerende effekt.

Sammen med sit team vil han derfor følge køerne i undersøgelsen med metanmålinger gennem hele græsningssæsonen.

- Her vil vi også se på, om vi kan sammenkæde græssets kvalitet til omfanget af metanudskillelsen, og hvilken betydning antallet af dyrenes timer på græs har, forklarer Nicolaj Ingemann Nielsen og tilføjer:

- Endelig vil vi se på, hvilken effekt det har på metanudskillelsen, når afgræsningen suppleres med fodring på stald.

Undersøgelsen gennemføres i første omgang i tre besætninger, hvor køernes metanudledning måles både i stalden og på græs for at beregne forskellen.

To af besætningerne afgræsser i dagtimerne, mens den tredje besætning praktiserer døgnafgræsning.

Forventninger til køernes metanreduktion ved afgræsning

Undersøgelsens resultat forventes ifølge Seges Innovation klar sidst på året, og Nicolaj Ingemann Nielsen forventer, at afgræsningens effekt på metanudledningen både vil afhænge af græsudbuddet, græskvaliteten og antal timer på græs.

- Og når vi gør det samlede klimaaftryk op på årsniveau, har det jo naturligvis også betydning for det samlede klimaaftryk, hvor mange måneder om året, at køerne er på græs, påpeger han.

Læs også