Fødevarestyrelsen fandt svært halte malkekøer i hver fjerde besætning

Malkekvæget har fået sundere klove og lemmer, men halthed er stadig et problem i besætningerne. Det viser Fødevarestyrelsens kontrolkampagne.

Klov- og lemmelidelser er et af de største sygdomskomplekser hos malkekvæget og årsag til betydelig smerte og lidelse. Derfor har Fødevarestyrelsen været på kampagnekontrol i 150 besætninger, hvor blandt andet halte køer er blevet registreret, og hvor ejernes håndtering af syge klove og lemmer er blevet kontrolleret.

- Ben og klove har stor betydning for køernes trivsel og sundhed. Nu har vi kontrolleret, om ejerne har fået bedre styr på pleje og behandling. Vi ser tydelig fremgang, siden vi sidst lavede en lignende kampagne i 2015. Der er dog stadig behov for en mere systematisk indsats fra ejernes og dyrlægernes side, siger enhedschef Christian Strøyer, Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse.

I kampagnekontrollen har Fødevarestyrelsens dyrlæger vurderet 25 malkekøer fra hver besætning – inklusive køer, der ved gennemgangen blev fundet tydeligt halte. Dyrlægerne fandt én til fem svært halte malkekøer i hver fjerde besætning (24,7 procent). I en enkelt besætning var hver fjerde af de undersøgte køer svært halte.

Klovbehandlingsfaciliteter mangler

Tallene er ifølge Fødevarestyrelsen markant bedre end i en tilsvarende kampagnekontrol fra 2015.

Dengang var der tydeligt halte køer i mere end hver anden besætning (55 procent), oplyser Fødevarestyrelsen, som dog peger på, at resultaterne ikke er fuldt sammenlignelige, da den seneste kontrol er baseret på et mindre udsnit af dyr fra hver besætning.

- Vi fandt ingen grove overtrædelser af reglerne, men 30 procent af besætningsejerne fik indskærpelser. Vi gav flest indskærpelser for overtrædelse af reglerne om håndtering af de halte køer, men der var desuden overraskende mange bedrifter, som manglede en facilitet til klovbehandling, siger Christian Strøyer.

Flere sanktioner hos konventionelle

Konventionelle mælkeproducenter fik flere sanktioner for håndtering af halte køer end økologiske, nemlig 71 procent mod 29 procent, selvom cirka halvdelen af de kontrollerede besætninger var økologiske.

Kontrolkampagnen blev gennemført i sommerhalvåret, hvor de økologiske køer er på græs. Køer på græs har generelt bedre klovsundhed, lyder det i pressemeddelelsen.

Ud over håndtering af klovsundhed fik besætningsejerne også kontrolleret deres brug af veterinærmedicin og kloveftersyn. Der var sanktioner til syv procent af besætningsejerne for fejl i medicinhåndteringen.

Der er dog stadig behov for en mere systematisk indsats fra ejernes og dyrlægernes side

Christian Strøyer, enhedschef, Fødevarestyrelsen

Læs også