Varmt og fugtigt vejr får smittepresset til at eksplodere

Der er stor risiko for lungeorm hos kvæg på græs i de fugtige efterårsmåneder.

Lungeorm koster dyrt. Det påpeger kvæg- og strategirådgiver Solvejg Horst Petersen i ØkologiRådgivning Danmarks seneste nyhedsbrev.

Hun uddyber, at en infektion med lungeorm, som er en parasit, der inficerer kvægets lungevæv, kan medføre betydelige tab, oftest i form af dyr, der mistrives og taber i vægt.

Hvis dyrene er hårdt angrebet, koster det ekstra foder, indtil dyrene igen er »i form« og dermed også ekstra produktionstid, indtil dyrene er slagteklare eller klar til inseminering.

Lungeorm rammer som regel hele flokken og påvirker derfor produktionsøkonomien negativt.

Oftest er det kvier eller stude, der bliver angrebet, når de er på græs i de fugtige efterårsmåneder. Så det er nu, man skal være særlig opmærksom, opfordrer Solvejg Horst Petersen.

Flyt dyrene straks

Solvejg Horst Petersen understreger, at det er vigtigt at reagere ved de mindste tegn på lungeorm. Noget, hun understreger, ikke er så vanskeligt at spotte, idet dyrene hoster.

Hun slår derfor fast, at hvis der er små-hosten i flokken, skal dyrene flyttes fra det areal, de græsser på. Man skal ikke vente på resultatet af en gødningsprøve.

Hendes råd er, at man tager de yngste dyr ud af flokken – gerne hjem i nærheden af stalden, så de kan suppleringsfodres med god ensilage, og man samtidig bedre kan holde øje med dem.

De resterende dyr flyttes til arealer, der er højtliggende og med bedre græsvækst. Slætmarker eller arealer med efterafgrøder er ifølge Solvejg Horst Petersen velegnede, hvis de kan og må afgræsses.

Hun minder desuden om, at hvis mange dyr i flokken er angrebet, er det hele flokken, som skal behandles, og at man skal sikre, at alle dyr får den rette dosering.

Gør livet svært for lungeorm

Solvejg Horst Petersen opfordrer til, at man gør livet svært for lungeormene – det er den bedste forebyggelse.

Når man begrænser lungeormens mulighed for at formere sig, beskytter man sine dyr fra at blive inficeret. Det har samtidig en langsigtet forebyggende effekt, idet der vil være færre lungeorm, som potentielt kan overvintre på græsarealerne, lyder forklaringen fra kvægrådgiveren.

Hun peger desuden på. at lungeorm skal bruge kvæget for at formere sig. Derfor er det en effektiv strategi at fjerne kreaturerne eller reducere belægningsgraden meget, fordi det reducerer populationen af lungeormlarver, som kan overvintre i græsmarken.

Larver kan overvintre i koldt vejr

Belægningsgraden på arealer med lungeormlarver skal være så lav, at dyrene ikke græsser tæt på friske kokasser. Når det bliver fugtigt i vejret, anbefaler Solvejg Horst Petersen, at man flytter dyrene til nye arealer, hvor der ikke har været græsset i lang tid, og hvor der er rigeligt med føde.

Hun råder samtidig til, at man undgår tidlig udbinding på arealer, hvor man ved, at der har været problemer sidste efterår. Larverne kan nemlig overvintre i fire til fem måneder i koldt vejr.

Derfor er det ifølge Solvejg Horst Petersen også effektivt at lade den type arealer stå til ensilage- eller høslæt, fordi antallet af overvintrende larver falder meget i løbet af forårsmånederne.

Læs også