Køer og kvier skal kælve i enkeltkælvningsbokse

Kælvende køer kan tiltrække andre køer, der forstyrrer kælvningen og udgør en smitterisiko for den nyfødte kalv. Derfor er der krav om, at køer og kvier skal kælve i enkeltkælvningsbokse.

Ved kælvning søger køer isolation, så de kan undgå at blive forstyrret af andre køer. Forstyrrelser under kælvningen kan forhale kælvningsforløbet og give anledning til kælvningsbesvær. Ved kælvning i fællesboks er der desuden øget risiko for smitteoverførsel til den nyfødte kalv.

Derfor er der krav om enkeltbokse til kælvning. Dyrene kan dog også kælve på græs, hvis arealet er så stort, at de kan kælve uforstyrret. Sådan skriever Seges Innovation på Landbrugsinfo.

Flyt de kælvende køer og kvier på rette tid

For ikke at forstyrre koen i kælvningen, bør en kælveko eller -kvie flyttes til enkeltkælvningsboksen, senest når hun går ind i opblokningsfasen.

- Det vil sige senest, når vævet omkring haleroden bliver blødt, skeden hæver op, og der eventuelt afgår lidt slim. Yveret vil være ret spændt og måske med mælkeløb, lyder det.

Erfaring med enkeltkælvningsboks

En af dem, der har gode erfaringer med enkeltkølvningsbokse, er mælkeproducent Peter Niss, som driver ejendommen Stenvadgaard i Skivum ved Nibe i Nordjylland.

- Jeg flytter køerne fra fællesboks til enkeltboks to til syv dage før kælvning, afhængigt af, hvor mange der kælver, siger han til Landbrugsinfo.

Peter Niss oplever ikke. At kælvningen går i stå, hvis han flytter koen hen i enkeltboksen, tættere på kælvning, men tilføjer også, at der er tremmer mellem boksene, så køerne altid kan se hinanden.

- Boksen giver koen ro, og man er sikker på, hvilken kalv, der hører til hvilken ko. Samtidig er det nemmere at få dem godt i gang med vand og energidrik, når der ikke er konkurrence fra de andre, oplever Peter Niss.

Boksene giver også et mere sikkert arbejdsmiljø, fordi man nemt kan sætte koen i fanggitter, erfarer mælkeproducenten.

Krav til enkeltkælvningsbokse

  • På bedriften skal der være mindst én kælvningsboks. Hvis besætningen er på mere end 100 køer, skal der i kælvningsfaciliteten være mindst fire pladser pr. 100 køer. Mindst halvdelen af pladserne skal være enkeltkælvningsbokse. De øvrige pladser kan være opstaldning i et højdrægtighedsområde, indrettet med for eksempel sengebåse eller strøede arealer med én ædeplads pr. dyr. Der afrundes til nærmeste antal hele bokse. Det vil sige, at til 174 køer skal der være fire enkeltkælvningsbokse og tre pladser i højdrægtighedsområdet.

  • Arealet i enkeltkælvningsbokse skal være minimum 12 kvadratmeter for køer af stor race og mininimum 10 kvadratmeter for Jersey. I fællesforberedelsesboksen skal der være henholdsvis 8 og 6,8 kvadratmeter.

  • Underlaget skal være tørt og blødt, og der skal kunne maskinmalkes i enkeltbokse, for eksempel med et mobilt malkeanlæg. Ko og kalv skal være sammen i boksen i mindst 12 timer, dog 24 timer i økologiske besætninger.

  • Kælvningsbokse må kun bruges som sygebokse til dyr, der ikke lider af en smitsom sygdom, eller hvis et dyr bliver sygt i forbindelse med kælvning.

  • Kravene træder i kraft pr. 1. juli 2024 for stalde taget i brug før 1. juli 2010. Er stalden taget i brug i perioden 1. juli, 2010 til 30. juni, 2012 trådte kravene i kraft pr. 1. juli, 2022. For øvrige stalde gælder kravet allerede.

Kilde. Landbrugsinfo

Læs også