Overdækning af gylle giver point i bæredygtighedsmodellen

Med mindst 70 procent af gårdens samlede gyllemængde overdækket kan man hente point i Arlas bæredygtighedsmodel.

Har man ikke allerede haft gang i ansøgningen til eksempelvis teltdug til gylletanken eller udstyr til foderovervågning, kan det nås endnu.

Det er ordningen Miljø- og klimateknologi 2023, som løber fra den 16. november til den 31. januar 2024, som man skal gøre brug af.

Man kan blandt andet søge om tilskud til overdækning af gyllebeholder, hvor der kan søges om 40 procent tilskud af standardprisen til investeringer på minimum 100.000 kroner.

Ifølge KvægXperten vil overdækning af gyllebeholdere give fordele som mindre ammoniakfordampning, mindre regnvand i gyllebeholderen og dermed sparede omkostninger til gyllekørsel samt større lagerkapacitet. Det oplyser de i deres nyhedsbrev.

De peger desuden på, at der er et point at hente i Arlas bæredygtighedsmodel, hvis mindst 70 procent af gårdens samlede gyllemængde er overdækket.

Søg om tilskud til foderovervågning

KvægXperten gør også opmærksom på, at man kan søge tilskud til en lang række andre projekter. De nævner overvågningsudstyr- og malkeudstyr som SenseHub, stationære fuldfoderblandeanlæg og udstyr til malkerobotter (blandt andet silo og foderstrenge) og foderudstyr til fasefodring.

De oplyser, at investeringskravet til disse projekter er 300.000 kroner efter standardpriser.

KvægXperten forventer, at sandsynligheden for at få tilsagn er stor, da der er en stor pulje på 570 millioner kroner og mange ubrugte midler.

Læs også