Fri for Salmonella Dublin: Målsætning kan blive svær at opfylde

LVK Kvægdyrlægerne kunne på selskabets årsmøde se tilbage på et travlt år – og fremadrettet melder de også om nok at tage fat i. Blandt andet ligger der et stort arbejde i at få færre salmonellasmittede besætninger.

LVK bød i sidste uge velkommen til deres årsmøde, der blev afholdt på selskabets kontor i Hobro. Her fortalte blandt andet Kvægdyrlægerne hos LVK om et travlt år med mange aktiviteter og projekter foruden deres daglige arbejde ude i kvægbesætningerne.

De seneste år har LVK kunnet fastholde omkring 500 sundhedsrådgivningsaftaler i kvægbesætninger, hvilket de understregede er rigtig flot i et vigende marked, hvor strukturudviklingen fortsætter med stigende besætningsstørrelse og færre besætninger.

- Der er nu cirka 550.000 malkekøer på 2.350 bedrifter, så vores markedsandel øges og er pt. på cirka 20 procent af malkekøerne og mere for slagtekalvene. Vi har i 2023 haft 27,9 millioner i omsætning, som er cirka 1,6 millioner mere end sidste år, svarende til seks procent stigning, som svarer til honorarstigningen.

Vanskeligt at blive fri for Salmonella Dublin

Salmonella Dublin-problematikken er noget, der fylder en del hos LVK.

De kunne fortælle, at der pt. er 11,5 procent smittede niveau 2 salmonella Dublin besætninger i Danmark svarende til 256 besætninger. 66 besætninger er det seneste år kommet i niveau 1 fra niveau 2. Men også at der er 61 nysmittede fra niveau 1 til 2.

- I de senere år har vi måttet konstatere, at det er vanskeligt at komme længere ned end de 10 procent smittede besætninger. Ja, der er endog en tendens til, at det stiger lidt her de seneste år, trods flere initiativer, blev det berettet.

LVK pegede på, at det kan blive vanskeligt med en målsætning om at blive fri for Salmonella Dublin i kvægbruget.

De forklarede, at man har med en infektion at gøre, hvor man ikke kan udpege de dyr, der smitter andre og så slagte dem ud, som man har kunnet med tidligere infektioner, der er udryddet i Danmark. Dertil kommer, at Salmonella findes i miljøet/gødningen.

- Svinebruget har længe haft holdningen, at det selv i grisebesætninger med mere smittebeskyttelse vil være umuligt at udrydde svinets salmonella. Men man forsøger at holde det på et lavt niveau. Det skal vi også gøre i Danmark med Salmonella Dublin. Vi skal selvfølgelig ikke give lods, men fortsat have et system og bedre incitament til at blive fri i besætningerne, for der kan bestemt gøres mere, fastslog LVK.

LVK kom desuden ind på problematikken med afsætning af kalve i salmonella-besætningerne, hvor den eneste mulighed er at sælge til eksport, hvis ikke man er økolog.

Der kunne ifølge LVK godt åbnes op for, at nogle slagtekalvebesætninger kunne modtage kalve fra smittede besætninger med nogle fornuftige krav, som sikrer, at der ikke sker smitte fra disse. Og LVK fortalte, at der fra Dansk Kvægs side pt. arbejdes på nogle muligheder.

Kontrol af både dyrlæger og besætninger

Flere kvægdyrlæger er blevet kontrolleret af Fødevarestyrelsen i løbet af 2023, og det er ifølge LVK gået fint.

- Mange af vores kunder får også jævnligt kontrol. Vi kan derfor se, at det er vigtigt, vi hjælper vores kunder med at have styr på medicinregnskabet, styr på dyrevelfærden og øvrige dokumentationer. Det er også derfor, vi har et godt system til dette med Landmandsweb, hvor alle veterinære dokumenter gemmes, påpegede LVK og tilføjede:

- Det er godt, at DMS Dyreregistrering har lavet forskellige pop up menuer for at gøre landmanden opmærksom på, om han får registreret til tiden og rigtigt. For det er irriterende for alle at blive taget i disse registreringsfejl ved kontrollen.

Bureaukrati omkring nødslagtninger

LVK har længe været ude med riven efter Fødevarestyrelsens kontrolarbejde, som de mener er ved at tage overhånd.

- Det er kommet helt ud af proportioner med erhvervet og dyrlægestanden, lød det.

Et godt eksempel på dette bureaukrati er ifølge LVK, at der i 2023 kom endnu mere bureaukrati omkring nødslagtningerne. Der blev indført en ny app til at lave dokumenterne i, og en ny betalingsbekendtgørelse er trådt i kraft den 1. februar, hvor kvarterprisen stiger fra 607 til 1.106 kroner.

- Det skal nok lykkedes for Fødevarestyrelsen at lave det så bureaukratisk og dyrt, at det ikke kan betale sig at nødslagte en ko. Det er svært at se meningen med dette bureaukratiske system, slog LVK fast.

De peger desuden på, at der fortsat mangler muligheder for at kunne nødslagte kronisk afhelede skader, som ikke er transportegnede. Gårdslagtningsmodellen er stadig for usmidig og omkostningstung til, at denne får nogen anvendelse hertil.

Faldende antibiotikaforbrug

LVK kunne desuden berettet, at medicinforbruget er faldet væsentligt ved malkekøerne som følge af den nye lovgivning fra juni 2021, der kræver kirtelprøver på akutte mastitis-tilfælde – noget der ifølge LVK i høj grad gør det vanskeligt at behandle med bredspektret antibiotika.

LVK lagde desuden vægt på, at antibiotikaforbruget ved kalve nu også er faldende. Og bifaldt, at det er godt at se, at de forskellige initiativer, der er i gang for at nedbringe antibiotikaforbruget ved kalvene, virker.

- I LVK prøver vi at gøre vores indflydelse gældende i debatten om begrænset antibiotikaanvendelse. Idet syge dyr skal behandles, og vi skal bruge det nødvendige for at sikre sundhed og dyrevelfærd samt en god produktionsøkonomi, påpegede LVK.

LVK har arbejdshandskerne på

En udfordring, der har og stadig fylder meget hos LVK, er Fødevarestyrelsen, og hvorledes kontrollen har udviklet sig.

- I LVK har vi hos medlemmer og dyrlæger oplevet en stigende frustration igennem de seneste par år, over hvorledes kontrollen og ikke mindst prisen for kontrollen fra Fødevarestyrelsen har udviklet sig, forklarede LVK, der har søgt aktindsigt i Fødevarestyrelsen.

- Vores fornemmelser er blevet bekræftet. Fødevarestyrelsen er en styrelse helt ude af kontrol, og politikerne har mistet overblikket over, hvor galt det står til, lød konklusionen fra LVK.

Det har fået LVK til at skrive et åbent brev til ministeren og Fødevareudvalget med deres frustrationer. Brevet kan læses på LVK’s hjemmeside.

- I LVK opfordrer vi til, at vi igen giver tilliden tilbage til producenter og dyrlæger. Vi deltager gerne med gode råd til, hvorledes en mere tillidsbaseret kontrol kan se ud. LVK har hen over jul og nytår været i pressen med vores budskaber, og vi kan med tilfredshed konstatere, at andre organisationer også støtter denne dagsorden. Så lad os håbe, at vi kan lægge så stort et pres på politikerne, at de bliver nødt til at handle på det. Færre kontroller, mere intelligente kontroller og reducerede omkostninger er målsætningen, påpegede LVK.

Læs også