Biogas baner vej for flere sandsepareringsanlæg i kvægbruget

I den danske kvægproduktion kan antallet af sandsepareringsanlæg tælles på få hænder. Men et øget potentiale i at være leverandør til biogasselskaber vil formentlig ændre billedet over de kommende år.

Hvis man har sand i sengebåsene til sine køer, så ved man allerede, hvor mange fordele, sandet giver i form af for eksempel øget trivsel for dyrene, mere skridsikre gulve og lavere dyrlægeregninger. Men omvendt ved man sikkert også, at indkøb af sandet kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner årligt. Det peger Seges Innovation på i en meddelelse på Landbrugsinfo.

Og udgifterne med sand stopper ikke her, fortæller Jacob Krog, specialkonsulent i økonomi hos Seges Innovation.

- Udover at skulle købe sandet skal du have filtreret sandet ud af gyllen, hvis du vil levere gylle til biogas, fordi biogasselskaberne ikke ønsker at modtage den tyktflydende, sandholdige gylle. Derfor kan det for nogle kvægbedrifter være relevant at regne på, om et sandsepareringsanlæg kunne være investeringen værd, siger han.

Spar op imod 100 sandleveringer

I dag findes der estimeret mellem 10 og 20 sandsepareringsanlæg i Danmark, så teknologien er ikke ret udbredt, selv om der ifølge Seges Innovation er åbenlyse fordele.

Et sandsepareringsanlæg filtrerer typisk gyllen til tre forskellige fraktioner: En fraktion med sand, en tyk gylle og en tynd gylle. Den tykke og tynde gylle kan holdes adskilt eller blandes sammen, efter sandet er separeret ud af gyllen.

Med den sandfri gylle bliver man mere attraktiv som leverandør til biogasproduktionen og nedbringer samtidig en betydelig post i budgettet.

- Jeg har i 2023 beregnet økonomien for en konkret kvægbedrift med omkring 650 årskøer, og her kan ejerne ved at investere i et sandsepareringsanlæg spare op imod 100 lastbilleverancer om året, fordi sandet kan separeres og genbruges. Et sandseparationsanlæg er en stor investering, men det giver også mening at spare både på sandet og det arbejde, der er med at grave det op af gylletanken, siger Jacob Krog.

Værdien af gylle til biogas er X-faktoren

At overveje investering i sandsepareringsanlæg vil være relevant for større kvægbedrifter, men det er afgørende, at man som ejer undersøger, hvad man vil kunne få ud af at levere gylle til biogasanlægget.

Det skyldes ikke mindst, at afgasset gylle er en anden vare end den normale kvæggylle. Derfor er det vigtigt, at man regner sine tal godt igennem og tager en snak med biogasselskabet om, hvad man kan forvente.

Man skal tage højde for, at der med sandsepareringsanlæg ofte kommer en gylle tilbage, som er mere koncentreret på næringsstoffer, og at der derfor er effekter på både lager-, transport- og udbringningsomkostninger.

Tørstofindholdet i den afgassede gylle er også ret afgørende for kvælstofudnyttelsen, og endelig har den ændrede næringsstofsammensætning også konsekvenser for supplerende handelsgødning.

- Derfor er gyllen virkelig en X-faktor, som man skal kende rimeligt godt, før man sætter noget i gang, forklarer Jacob Krog.

Bygningsrådgiver: Sandseparering er ikke plug’n’play

Hos rådgivningsvirksomheden Byggeri & Teknik har bygningsrådgiver med speciale i kvægstalde Rasmus Kjelsmark Nielsen i flere år fulgt sandsepareringsteknologien og de praktiske erfaringer med rentabiliteten over tid.

- Et sandsepareringsanlæg er en investering i millionklassen, og det er altså ikke et anlæg, man bare lige triller ind i en staldbygning, og så er man kørende. Der skal foretages et større projekteringsarbejde, og man skal finde det helt rigtige sted, så det daglige arbejde med anlægget bliver optimalt, siger Rasmus Kjelsmark Nielsen til det seneste KvægNyt

Han råder også kvægbrugere til at undersøge forskellige leverandører, før man går i gang.

- Det er to forskellige producenter, som står bag hovedparten af de anlæg, jeg har set. Begge anlæg har fordele og ulemper, og derfor anbefaler jeg, at man også på dette punkt undersøger tingene grundigt, siger bygningsrådgiveren.

Læs også