Målene er klare hos Bangsbo Jersey

Med en klar vision om at have fokus på produktionsøkonomi og ydelse samt optimal produktion og velfærd i hele koens liv har Bangsbo Jersey nået deres mål med at have de rette køer i systemet.

- Vi er hele tiden gået målrettet efter økonomi og ydelse. Velvidende, at høj ydelse ikke altid giver den bedste økonomi, forklarede mælkeproducent Anders Peter Bang på Kvægkongressen. Foto: Line Brusgaard Arkivfoto: Henriette Lemvig

- Vi er der for køerne. Køerne er der ikke for os. Sådan lød det fra mælkeproducent Anders Peter Bang, da han holdt indlæg på Kvægkongressen i februar.

Sammen med hustruen Tove har han omkring 160 malkekøer i besætningen på Bangsbo Jersey, som ligger i Husby på Vestfyn.

- Vi presser ikke vores køer. Det mener vi ikke selv i hvert fald, slog Anders Peter Bang fast, da han blev spurgt ind til, hvordan han så på den holdning, man af og til kan møde ude i samfundet.

- Hvis vi ikke gav køerne det, de skulle have for at give det, de giver, så mener jeg, det er dårligt. Så er det er ikke optimalt for køerne. Men hvis vi hele tiden giver dem det, som der er behov for, så mener jeg ikke, vi presser køerne, forklarede han.

Målet hos Bangsbo Jersey er at gøre det så optimalt som muligt, så køerne kan udnytte det potentiale, de hver især har.

- Vi har hele tiden gået målrettet efter økonomi og ydelse. Velvidende, at høj ydelse ikke altid giver den bedste økonomi, forklarede Anders Peter Bang og fortsatte:

- Nu er vi kommet til et punkt, hvor vi synes, vi nogenlunde har styr på disse to mål. Og derfor forsøger vi nu at tilrette med små justeringer, hvor vi fortsat bliver ved med at holde fokus og også få insemineret med rette tyre til vores system. Vi går meget efter stærke ben, velstillede patter og stærke yverbånd.

Ydelsesstigning over årene

De godt 160 jerseykøer har en ydelse på knap 9.800 kg med en fedtprocent på 5,75 og en proteinprocent på 4,28.

Over de seneste 13 år er der sket en pæn ydelsesudvikling i besætningen.

- Den tager et hop en gang imellem. De fleste kan jeg give en forklaring på, fortalte Anders Peter Bang og fortsatte:

- I 2011 byggede vi ny ungdyrstald. Hermed fik kvierne meget bedre forhold, og de bliver løbet noget tidligere nu.

Kælvningsalderen er i besætningen nu på 22 måneder.

- I 2013 fik vi tre robotter, hvilket mange vil sige er én for meget, når vi nu har 160 køer. Men jeg er overbevist om, at det er givet godt ud – ikke mindst dyrevelfærdsmæssigt, fortalte Anders Peter Bang videre og tilføjede:

- Køerne gider ikke at stå og vente. De skal sove, æde og malke. Og så er det i øvrigt også et plus for os arbejdsmæssigt.

Små tiltag der gør en forskel

I 2014 begyndte man at kunne se gevinsten af tre gange malkning på Bangsbo Jersey. Det var dog ikke helt uden problemer ifølge den fynske mælkeproducent.

- Fodringen skulle følge med, og køerne fik blandt andet for meget kraftfoder i robotterne, efterhånden som de gav mere mælk, sagde Anders Peter Bang.

- På et tidspunkt, kunne vi ligesom se, at nu begyndte køerne ikke at kunne æde mere i robotterne. De havde simpelthen ikke tid til det, og så levnede de for meget, og så måtte vi justere det hele om, så vi fik mere ud på foderbordet.

I kostalden er der et foderbord langs den ene side af dybstrøelsen og et tværgående foderbord foran robotterne. Der udfodres med stationær mixer og hængebane.

Den samlede foderration består af 22,4 kg tørstof pr. ko. I malkerobotterne får køerne en A-blanding i robotterne. En ko, der er nærtforestående goldning, får 0,5 til et kg, hvorimod de højtydende får op til 4,5 kg.

- I 2022 fik vi lakridsmag i A-blandingen i robotterne, hvilket fik væsentligt flere til at æde op, og dermed undgik vi, at den næste ko fik for meget. Det har reduceret antallet af forgiftninger, kunne Anders Peter Bang endvidere fortælle.

Han fremhævede, at det hele tiden er små ting ad gangen, ikke store ændringer – og en fingerspidsfornemmelse.

- Så kan man godt justere sig ud af det, påpegede han.

Optimale forhold

God plads og optimale betingelser for køerne er nøgleord, der vægtes højt. Og i 2023 kom der for eksempel gummi på spalterne foran robotterne.

Hver gang, der er blevet bygget nyt eller bygget om, har Tove og Anders Peter Bang gået efter at opfylde Lov om hold af kvæg.

- Vi samler op til robotterne tre gange i døgnet, fordi vi mener, at køerne har bedst af at være i en fast cyklus. Også for at kunne tage hånd om eventuelt syge køer så hurtigt som muligt, understregede Anders Peter Bang.

Behandlingen sættes straks i gang, hvis det vurderes nødvendigt.

- Det har vi set den bedste effekt af, og det er også med til at forlænge levetiden på køerne, fastslog Anders Peter Bang.

Gentester alle kvier

I 2016 begyndte Bangsbo Jersey at genteste alle kvier.

- Det kan vi se en gevinst af fra 2019, sagde Anders Peter Bang og fortalte, at der sælges cirka 60 kvier om året, mens der sættes tre-fire stykker ind om måneden.

- Vi beholder dem med det højeste NTM og enkelte med lavere NTM, hvis moren er en superko, forklarede Anders Peter Bang.

Førstekalvskøerne i besætningen ligger med en ydelse på 33-35 kg EKM pr. ko, andenkalvs med 45 kg EKM pr. ko, og de ældre med op til 50 kg EKM pr. ko.

Anders Peter Bang forklarede, at alle tre grupper ender med 35-36 kg EKM som slutydelse ved dag 305.

- Det tager jeg som udtryk for, at alle tre grupper har det godt, sagde han og kom ind på udsætterstrategien i besætningen:

- Vi mener, at alle førstekalvs kan blive gode. De får i hvert fald chancen. Vi sælger ikke køer til levebrug, og når vi vælger udsætterkøer, er det, fordi vi mener, at de er bedst tjent med slagtning.

Bangsbo Jersey

 • 160 køer
 • 9.782 kg mælk
 • 981 kg fedt + protein
 • Tre malkerobotter
 • Dybstrøelse i alle stalde - 7,5 kvadratmeter pr. ko.
 • Én ædeplads pr. ko
 • To medhjælpere i stald og en i marken

Velfærd er en forudsætning for høj livstidsproduktion

Dyrlæge Peter Raundal, Seges Innovation, kom på Kvægkongressen med følgende betingelser for at køerne opnår en høj livsydelse:

 • God dyrevelfærd bidrager til høj ydelse
 • Bevidst udskiftningsprocent og tilpasset opdræt af kælvekvier
 • Gode fysiske rammer – især cirka tre uger før til cirka tre uger efter kælvning
 • Systematisk og højt pasningsniveau – i hele laktationscyklus
 • Fodring altid tilpasset koens behov i laktationscyklus
 • Opdag og håndter begyndende skrantekøer hurtigt

Læs også