bannerPos

Fællesskabet og internationale ambitioner er drivkraften

Det handler da om at vinde! Der er ofte taktikmøder i frokoststuen her på Tøvestensgaarden, hvor bagvæggen prydes af tidligere opnåede resultater. – Sidste år vandt vi næsten det hele i Roskilde og fik også fine resultater i Herning. Det er primært os selv, vi konkurrerer imod, siger Michael Andersen. Til venstre Lars Andersen. Foto: Bøje Østerlund

AF: BØJE ØSTERLUND

FREELANCEJOURNALIST
16-05-2019 12:02
Tøvestensgaarden har, udover at fejre triumfer ved danske dyrskuer, også øjnene stift rettet mod den europæiske elite indenfor holstein.

Det er Karsten og Michael Andersens far, Lars Andersen, der tydeligst formulerer, hvordan det er lykkedes at engagere børnene i landbruget.

- Der er ikke noget ved det, hvis man ikke gør det sammen med andre. Det gælder landbrug generelt, og det gælder altså også konkurrencer.

- De to drenge (Michael og Karsten) begyndte faktisk med at uddanne sig i andre retninger, før de valgte at gøre landbrug til deres levevej. Men vi har altid haft vores børn med i arbejdet her, og da vi i sin tid fik bygget stalden her, var det da også efter en snak om fremtiden med vores børn. Min kone og jeg kunne jo i stedet have valgt at realisere besætningen og fortsætte med planteavl. Derfor var det vigtigt for os at vide, at næste generation viste interesse, før vi tog det store skridt at bygge en stald med plads til 300 køer.

For Lars Andersen er det en glæde at arbejde med hver dag på bedriften, hvor han især tager sig af fodringen.

- Sådan er det også med konkurrencer og dyrskuer. At være fælles om det, også om at finde de rigtige dyr og at være med inde på skuet under dyrskuedagene.

Skoleklasse på besøg

Michael Andersen er sig yderst bevidst om at inddrage sin familie i såvel arbejdet på bedriften som i det udadvendte arbejde.

- Når vi bliver færdige med at indrette vores gårdbutik, håber jeg, det kan blive til et halvtidsjob for min kone Mie Weber Andersen, der også i dag er stærkt engageret i aktiviteterne omkring bedriften.

Fredag i sidste uge var Mie Weber Andersen holdepunkt for en skoleklasse fra den nærliggende skoles besøg på Tøvestensgaarden, hvor både lærere og elever fik sig en god oplevelse ved at være tæt på kalve, køer, høns og geder på bedriften.

- Børnene fascineres jo både af kæledyrene på gården og af at se, hvordan det i virkeligheden fungerer i kostalden derovre, viser hun.

Europæiske drømme

Med både et engagement i de hjemlige aktiviteter og det mere udadvendte med dyrskuerne søger både Michael og Karsten Andersen at inddrage deres børn og dermed næste generation i landmandslivet.

- Nu er vi jo alle sammen konkurrencemennesker (tidligere elitehåndboldspillere, red.) og derfor vænnet til at give fuldt engagement i det, vi beskæftiger os med.

- Jeg har da en ambition om, at vi på et tidspunkt skal udstille vores holsteinkøer på Europashow.

Michael Andersen var selv her i midten af april måned taget til årets Europashow i Libramont i Belgien.

- Vi bruger en del kræfter på at holde øje med, hvad der sker internationalt og lader os i høj grad inspirere af det i det avlsarbejde, vi praktiserer her, lyder det.

Dyrskuer i Schweiz

For eksempel hører det med til årets gang på Tøvestensgaarden, at begge eller en af brødrene besøger det schweiziske dyrskue i Lausanne, hvor der efter Michael Andersens opfattelse udstilles og kåres nogle af verdens bedste holsteinkøer.

- De kan noget i Schweiz, og det er et godt sted at lære nyt for os. Jeg ved godt, de har været privilegeret med en høj mælkepris og en stor tradition for osteproduktion på græsmælk. I stedet for at være misundelige over, at de får mere for mælken, end vi gør, kan vi jo lige så godt tage derned for at lære og kigge ud, hvor langt de kan komme med deres avlsarbejde.

- Det er meget lærerigt for os at holde øje med, hvad de sker i den absolutte elite, siger Michael Andersen.

Vi ta’r pulsen på landbruget

Den kommende tid kan du i Effektivt Landbrug følge med i, hvordan det går hos en række landmænd.

Vi besøger blandt andet en økologisk planteavler, en mælkeproducent, en svineproducent og en kartoffelproducent. Og følger bedrifterne på tætteste hold gennem fire årstider.

Artiklerne i avisens faglige føljeton vil afløse hinanden og bringes cirka en gang om ugen.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next